Žurnāla un portāla redakcija

Žurnāla "Jurista Vārds" redakcija veido žurnāla un portāla www.juristavards.lv saturu.
Redakcija ik nedēļu plāno žurnāla saturu, uztur saikni ar „Jurista Vārda” autoriem, pieņem un caurskata iesniegtos materiālus, iniciē tematus, organizē viedokļu aptaujas, diskusijas, intervijas utt.
Saskaņojot ar izdevēju – VSIA „Latvijas Vēstnesis” – un ņemot vērā „Jurista Vārda” zinātniski konsultatīvās padomes ieteikumus, redakcija plāno arī žurnāla „Jurista Vārds” un portāla
www.juristavards.lv īstermiņa un ilgtermiņa attīstību.

Redakcijas mājvieta
„Jurista Vārda” redakcija atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 36-12, LV-1011 (ieeja caur vārtrūmi, otrajā stāvā). Tālrunis: 67310680. Elektroniskais pasts: juristavards@lv.lv.

Redakcijas sastāvs

Dina Gailīte – galvenā redaktore. Klasiskās filoloģijas bakalaure, tiesību zinātņu maģistre, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante. "Jurista Vārda" galvenā redaktore, kopš tas 2003. gadā kļuva par patstāvīgu preses izdevumu. Pirms tam (2000–2003) veidojusi "Jurista Vārdu" kā Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" pielikumu (laikraksta tieslietu redaktores un galvenā redaktora vietnieces statusā). Par darbu „Jurista Vārdā” saņēmusi valsts atzinību – 2005. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu, 2013. gadā – ar Atzinības krusta IV šķiru.

Sannija Matule – galvenā redaktora vietniece. Studējusi komunikāciju zinātnes (1997) un jurisprudenci (2007) Latvijas Universitātē, tiesību zinātņu bakalaure. "Jurista Vārdā" strādā kopš 2007. gada. Iepriekš darbojusies žurnālistikā, specializējoties iekšlietu, tieslietu un juridiskajos jautājumos. Par darbu „Jurista Vārdā” 2013. gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu.

Leonards Pāvils – informācijas un judikatūras redaktors. Diplomēts žurnālists. Papildu izglītību ieguvis ASV Starptautiskās attīstības aģentūras tieslietu sistēmas programmā Vašingtonā un Ziemeļvalstu Žurnālistikas centra studiju programmā Orhūsā (Dānija). "Jurista Vārdā" strādā kopš 2004. gada. Iepriekš bijis Tieslietu ministrijas preses sekretārs.

Dace Šulmane – tieslietu redaktore (pusslodze). Tiesību zinātņu doktore "Jurista Vārdā" strādā kopš 2015. gada (promocijas darbs - "Tiesību normu efektivitātes problemātika un aktualitāte XX un XXI gadsimta tiesību socioloģijā"). Pirms tam SCIEX pētniece Ženēvas Universitātes Juridiskās fakultātes Likumdošanas izpētes, tehnikas un novērtēšanas centrā (CETEL), Juridiskās nodaļas vadītāja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietu sekretariātā, vecākā speciāliste Naturalizācijas pārvaldē, juriste zvērinātu advokātu birojos. Zinātnisko rakstu autore tiesību filosofijas un tiesību socioloģijas jautājumos. Veikusi pētniecību (Francijā, Lietuvā, Igaunijā, Spānijā, Šveicē) un piedalījusies zinātniskajās konferencēs daudzās Eiropas valstīs.

Vija Kalniņa – tieslietu redaktore (pusslodze). Tiesību zinātņu maģistre. “Jurista Vārdā” strādā kopš 2016. gada. Paralēli darbam redakcijā strādā zvērinātu advokātu birojā “Rasa un Ešenvalds”. Specializējusies civiltiesībās, komerctiesībās un Eiropas Savienības tiesībās, ir līdzautore mācību grāmatām par Eiropas Savienības tiesībām latviešu valodā, kā arī ir lasījusi lekcijas starptautiskajās privāttiesībās Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē.

Baiba Krauze-Krūze – literārā redaktore un redakcijas administratore. Filoloģijas maģistre, specializācija – valodniecība. „Jurista Vārdā” strādā kopš 2012. gada. Iepriekš – Latvijas Republikas oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” Procesa daļas vadītāja vietniece. Strādājusi arī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorijā.

Boriss Koļesņikovs - žurnāla "Jurista Vārds" ārštata fotokorepondents. Viens no Latvijas pieredzējušākajiem preses fotogrāfiem.

Kornelius Briedis – maketētājs (pusslodze). „Jurista Vārda” redakcijas sastāvā kopš 2013. gada. Iepriekš žurnāla salikumu veidojis, būdams Latvijas Republikas oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis” maketētājs.


 

ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties