Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Sat, 21 Oct 2017 06:00:23 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nStājas spēkā spriedums lietā par ugunsgrēku Mirdzas Ķempes ielā\nŠāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573. pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā vai protestā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams. Līdz ar to stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas 2017. gada 28. jūnija spriedums, ar kuru atzīts, ka ugunsdzēsēji ir pildījuši savus profesionālos pienākumus. Spriedums stājas spēkā arī attiecība uz trešo lietā apsūdzēto, kuru attaisnoja jau pirmās instances tiesa. 2006. gada 6. janvārī namā Rīgā, M. Ķempes ielā 11, astotā stāva dzīvoklī izcēlās ugunsgrēks. Ņemot vērā liesmu izplatību, dzīvoklī mītošā ģimene izlēca pa logu. No gūtajām traumām gāja bojā četri cilvēki, bet viens bērns guva smagus ievainojumus. Pēc traģiskā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271567-stajas-speka-spriedums-lieta-par-ugunsgreku-mirdzas-empes-iela/\n271567\nFri, 20 Oct 2017 17:17:55 +0200\n\n\nAugstākās tiesas priekšsēdētājs piedalās konferencē Tallinā\nŠī ir pirmā reize, kad Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkls organizē konferenci Igaunijā. Tikšanos vadīs Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prīts Pikamē (Priit Pikamäe), kas pagājušā gada oktobrī tika ievēlēts arī par Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla vadītāju. Galvenā uzmanība tiks pievērsta varas dalīšanas nodrošināšanas jautājumam. Tikšanās laikā tiesu priekšsēdētāji apspriedīs nosacījumus, kas jāizpilda, lai nodrošinātu tiesu varas kā atsevišķa varas atzara neatkarību un autonomiju. Tāpat pieredzes un zināšanu apmaiņas laikā tiks apspriesti jautājumi – vai un cik lielā mērā citām valsts institūcijām būtu jāpārrauga Augstākās tiesas darbība, kā arī – kāda loma tiesas priekšsēdētājam būtu jāuzņemas attiecībā uz tiesu sistēmas reformām. ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271566-augstakas-tiesas-priekssedetajs-piedalas-konference-tallina/\n271566\nFri, 20 Oct 2017 15:19:17 +0200\n\n\n I.Lībiņa-Egnere: Starptautisko tiesību pamatvērtība ir cilvēks\nI.Lībiņa-Egnere uzsvēra Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu ievēlēšanas komitejas darba nozīmīgumu. Tieši šī komiteja sniedz rekomendācijas EPPA par katras dalībvalsts izvirzītajiem tiesneša amata kandidātiem.  Šobrīd, kad norisinās diskusijas par Eiropas Cilvēktiesību tiesas darba uzlabošanu, Saeimas priekšsēdētājas biedre, EPPA Latvijas delegācijas vadītāja akcentēja, ka ir būtiski tiesnešu izvēles procesu veidot pēc iespējas caurskatāmāku, sabiedrībai saprotamāku un politiski neitrālu. Tāpat līdzās jau esošajiem starptautisko tiesību risinājumiem ir nepieciešama mūsu visu politiskā griba, empātija un solidaritāte, lai cīnītos ar vēl nebijušiem globāliem izaicinājumiem.  Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, būtiski atcerēties, ka cilvēktiesību nodrošināšana bijusi viens no Baltijas valstu neatkarības centienu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271565-ilibina-egnere-starptautisko-tiesibu-pamatvertiba-ir-cilveks/\n271565\nFri, 20 Oct 2017 15:15:42 +0200\n\n\nValsts valodas centram 25 gadi\nTieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, uzsverot VVC arvien pieaugošo ietekmi valsts valodas stiprināšanā, atzīmē: “Valsts valodas centru redzu kā spēcīgu iestādi, kur galvenais uzsvars tiek likts uz profesionāliem, augsti kvalificētiem valsts valodas inspektoriem un sabiedriskajiem palīgiem, kuri veic brīvprātīgo darbu un kuri nākotnē būs ievērojami vairāk nekā šodien. Valsts valodas sardzē VVC ir 25 gadus un tā ir ļoti svarīga misija – aizsargāt un kopt latviešu valodu,” VVC funkcijas svarīgumu akcentē ministrs. Ministrs pauž gandarījumu par pozitīvām tendencēm VVC darbā – tas ir kļuvis atvērtāks un draudzīgāks sabiedrībai, nodrošinot un pilnveidojot valsts valodas lietojumu. Publiski paustie skaidrojumi no VVC puses izskan pārliecinošāk un skaidrāk. Arī sabiedrības pārstāvji arvien plašāk tiek iesaistīti valsts valodas stiprināšanā – par tradīciju ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271548-valsts-valodas-centram-25-gadi/\n271548\nFri, 20 Oct 2017 11:52:38 +0200\n\n\nIerosināta lieta par Saeimas vēlēšanu likuma normu, kas liedz Saeimā ievēlēt personas, kuras pēc 1991. gada darbojušās noteiktās organizācijās\nApstrīdēta norma Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 6.punkts nosaka, ka Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās PSKP[1] (LKP[2]), Latvijas PSR[3]Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās. Augstāka juridiska spēka normas Satversmes 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.” Satversmes 9. pants: “Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu pirmā dienā ir vecāks par divdesmit vienu gadu.” Satversmes 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271547-ierosinata-lieta-par-saeimas-velesanu-likuma-normu-kas-liedz-saeima-ievelet-personas-kuras-pec-1991-gada-darbojusas-noteiktas-organizacijas/\n271547\nFri, 20 Oct 2017 11:46:25 +0200\n\n\nTieslietu ministrija uzņem Bosnijas un Hercegovinas valsts pārvaldes pārstāvju delegāciju\nVizītes ietvaros delegācija viesojās Tieslietu ministrijā, kur tikās ar Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktori Agnesi Rācenu-Krūmiņu, lai dalītos stratēģiskās izstrādes jautājumos. Savukārt Nozaru politikas departamenta direktore Olgu Zeile dalījās pieredzē par politikas plānošanas procesiem. Vizītes laikā delegācija apmeklēja arī Latvijas Republikas Saeimu, Latvijas Republikas Ministru kabinetu, Pārresoru koordinācijas centru, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Valsts kontroli, lai saņemtu labas prakses piemērus stratēģiskā plānošanā un stratēģijas īstenošanā, kas ļauj labāk noteikt prioritāros darbības virzienus un mērķtiecīgi plānot resursus dažādu valsts pārvaldes iestāžu funkciju ietvaros. Mācību vizīte noritēja projekta “Stratēģiskās plānošanas un politikas veidošanas kapacitātes stiprināšana – II fāze” ietvaros. ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271546-tieslietu-ministrija-uznem-bosnijas-un-hercegovinas-valsts-parvaldes-parstavju-delegaciju/\n271546\nFri, 20 Oct 2017 09:45:29 +0200\n\n\nSaeimā notiks EPPA Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu ievēlēšanas komitejas sēde \nTās atklāšanā klātesošos uzrunās Saeimas priekšsēdētājas biedre, EPPA Latvijas delegācijas vadītāja Inese Lībiņa-Egnere. Sēdes ietvaros EPPA komitejas locekļi kopā ar tiesu jomas ekspertiem no Latvijas, Horvātijas, Nīderlandes, kā arī Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes diskutēs par iespējām pilnveidot Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu ievēlēšanas procedūru. Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešus ievēl EPPA, kurai rekomendācijas par katras valsts izvirzītajiem tiesneša amata kandidātiem sniedz EPPA Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu ievēlēšanas komiteja. EPPA Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešu ievēlēšanas komiteju kopš 2015. gada janvāra vada Latvijas delegācijas loceklis Boriss Cilevičs. Atbilstoši tradīcijām laikā starp EPPA sesijām katras komitejas viena sēde notiek valstī, kuru pārstāv komitejas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271545-saeima-notiks-eppa-eiropas-cilvektiesibu-tiesas-tiesnesu-ievelesanas-komitejas-sede/\n271545\nThu, 19 Oct 2017 14:25:15 +0200\n\n\nAtstāj negrozītu spriedumu par atļauju Valsts vides dienestam turpināt iepirkumu Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projektā\nKonkrētajā lietā strīds bija saistīts ar to, ka Valsts vides dienests izsludinājis iepirkumu – sarunu procedūru „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un sanācijas darbi”. Sarunu procedūras izvēle pamatota ar to, ka pasūtītājam nav zināms precīzs sērskābā gudrona ķīmiskais sastāvs un faktiskie apjomi, tāpēc nav iespējams pietiekami precīzi paredzēt līguma izpildei nepieciešamās prasības un nepieciešams rīkot sarunu procedūru. Pieteicēja SIA „Skonto būve” vērsās Iepirkumu uzraudzības birojā ar sūdzību par iepirkuma procedūras nolikumu. Sūdzībā apgalvots, ka pasūtītājam ir zināmi konkrēti utilizējamā gudrona apjomi un tāpēc nepamatoti rīkota sarunu procedūra, nevis atklāts vai slēgts konkurss. Vienlaikus pieteicēja arī norādīja, ka iepirkuma nolikums nepamatoti paredz izslēgt no sarunu procedūras kandidātu, ja ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271544-atstaj-negrozitu-spriedumu-par-atlauju-valsts-vides-dienestam-turpinat-iepirkumu-incukalna-gudrona-diku-sanacijas-projekta/\n271544\nThu, 19 Oct 2017 14:23:12 +0200\n\n\nSolidaritātes nodokļa likuma 6. pantā noteiktās nodokļa likmes neatbilst Satversmē nostiprinātajam vienlīdzības principam\nApstrīdētās normas Solidaritātes nodokļa likuma 3. pants: “Nodokļa objekts ir ienākums, kas noteikts likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14. un 20.2 pantā[1] un pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta (turpmāk — obligāto iemaksu objekts) maksimālo apmēru.[2]” Solidaritātes nodokļa likuma 5. pants: “Nodokļa maksātāji ir darba devēji, darba ņēmēji, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka — un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai un kuru ienākumi taksācijas periodā pārsniedz saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271543-solidaritates-nodokla-likuma-6-panta-noteiktas-nodokla-likmes-neatbilst-satversme-nostiprinatajam-vienlidzibas-principam/\n271543\nThu, 19 Oct 2017 11:50:49 +0200\n\n\nUzņēmumu reģistrs piedāvā iespēju bez maksas pārbaudīt uzņēmumu vai organizāciju pārstāvēttiesīgās amatpersonas\nMeklētājs tiesību subjektu reģistros pēc ievadītajiem personas datiem pārbauda vai persona ir valdes loceklis, maksātnespējas administrators, likvidators, pārstāvēttiesīgais biedrs, pārstāvēttiesīgais īpašnieks, pārvaldnieks, aizbildnis, persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī vai personai ir cits amats, kas ir pielīdzināms iepriekš minētajiem un sniedz vai var sniegt tiesības personai pārstāvēt tiesību subjektu. Noskaidrot pārstāvēttiesīgo amatpersonu var jebkurš interesents (bez autorizācijas) Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā, ja ir zināms tiesību subjekta reģistrācijas numurs (vai nosaukums) un pārstāvēttiesīgās personas personas kods vai ārvalstniekam – dzimšanas datums. Lai pārbaudītu pārstāvēttiesīgo amatpersonu statusu, nepieciešams Uzņēmumu reģistra mājaslapas logā "Meklēt" ierakstīt tā subjekta ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271542-uznemumu-registrs-piedava-iespeju-bez-maksas-parbaudit-uznemumu-vai-organizaciju-parstavettiesigas-amatpersonas/\n271542\nThu, 19 Oct 2017 09:44:10 +0200\n\n\nDzintars Rasnačs Azerbaidžānā apspriež reformu īstenošanu tieslietu jomā\nPirmajā vizītes dienā Dz. Rasnačs tikās ar Azerbaidžānas tieslietu ministru Fikratu Mammadovu (Fikrat Mammadov) un Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ramizu Rzajevu (Ramiz Rzayev). Godinot Azerbaidžānas Neatkarības dienu 18. oktobrī, tieslietu ministrs nolika vainagus Goda alejā un Šahīdu alejā Baku centrā. Ar Azerbaidžānas amatpersonām Dz. Rasnačs apsprieda reformu īstenošanu tieslietu sistēmā un turpmāko abu valstu sadarbību tieslietu jomā. Īpaša uzmanība sarunās tika veltīta galvenajiem sadarbības virzieniem, lai īstenotu Saprašanās memorandu par sadarbību starp Latvijas un Azerbaidžānas Tieslietu ministrijām. Saprašanās memorands paredz informācijas un pieredzes apmaiņu tiesu darba efektivitātes paaugstināšanā, tiesnešu un tieslietu speciālistu apmācībā, e-tiesiskuma sekmēšanā, mediācijas attīstībā, kā arī probācijas un penitenciārās sistēmas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271541-dzintars-rasnacs-azerbaidzana-apspriez-reformu-istenosanu-tieslietu-joma/\n271541\nThu, 19 Oct 2017 09:22:53 +0200\n\n\nLatvijas Gāzes un Regulatora strīdā uzvar tiesiskās paļāvības princips\n„Tiesas spriedums ir svarīga tiesiskās paļāvības principa uzvara, aizsargājot uzņēmumu no administratīvās iestādes patvaļas, kas politisku vai citu iemeslu dēļ vēlējās piemērot likumu ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz valsts un Latvijas Gāzes akcionāru noslēgtajiem līgumiem”, uzskata Latvijas Gāzes valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. Lietas apstākļi ir saistīti ar 2016. gadā VAS „Latvenergo” iesniegto pieprasījumu Latvijas Gāzei dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas lietošanas pakalpojumu nodrošināšanai, lai izlietotu cita dabasgāzes tirgotāja iegādāto dabasgāzi savam galapatēriņam Latvijas teritorijā – Rīgas TEC-2, pirms 2017. gada 3. aprīļa. Aizsargājot savas normatīvajos aktos garantētās tiesības uz ekskluzīvu gāzes tirdzniecību Latvijas Republikā, Latvijas Gāze vērsās pie Regulatora. Tomēr Regulators uzstāja, ka Latvijas Gāzei esot pienākums ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271540-latvijas-gazes-un-regulatora-strida-uzvar-tiesiskas-palavibas-princips/\n271540\nWed, 18 Oct 2017 12:41:45 +0200\n\n\nSatversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalās XXII Erevānas starptautiskajā konferencē\nKonferences ietvaros Ineta Ziemele uzstāsies ar priekšlasījumu par konstitucionālās identitātes kodola aizsardzību Satversmes tiesas judikatūrā. Konferences dalībniekiem Ineta Ziemele sniegs plašu ieskatu, kā Latvijā tiek saprasts konstitucionālās identitātes kodola jēdziens un kādos gadījumos nepieciešama tā konstitucionālā aizsardzībā. Ineta Ziemele skaidros, kāda šajā jautājumā ir bijusi līdzšinējā Satversmes tiesas judikatūra un kādi varētu būt iespējamie izaicinājumi, kas sagaida Satversmes tiesu saistībā ar konstitucionālās identitātes kodola aizsardzību nākotnē. Starptautisko konferenci organizē Armēnijas Konstitucionālā tiesa sadarbībā ar Eiropas Padomes komisiju “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija). Erevānas starptautiskā konference ir ikgadējs pasākums, kas tiek rīkots kopš 1996. gada.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271539-satversmes-tiesas-priekssedetaja-ineta-ziemele-piedalas-xxii-erevanas-starptautiskaja-konference/\n271539\nWed, 18 Oct 2017 09:05:51 +0200\n\n\nSolis pretī Latvijas Patentu informācijas centru tīkla attīstībai\nIzcilības iniciatīva paredz dalīšanos ar prasmēm un zināšanām, kas tiks iegūtas projekta ietvaros, lai atbalstītu un attīstītu pašreizējo Latvijas PATLIB centru tīklu. Piedaloties šajā projektā, Patentu valdes PATLIB centra mērķis būs galvenokārt veicināt darbinieku prasmju un zināšanu attīstību patentu informācijas jautājumos, kā arī rīkot dažādus seminārus un apmācības, sniegt savstarpēju atbalstu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības jautājumos esošajiem un topošajiem PATLIB centriem Latvijā. Patentu valdes direktors norāda: “Patentu informācijas centru 2017. gada pārveides projekts ir svarīgs un savlaicīgs solis ceļā uz Latvijas patentu informācijas centru tīkla stiprināšanu, attīstot Patentu valdes darbinieku prasmes un zināšanas visaugstākajā līmenī. Mēs ļoti augstu novērtējam Eiropas Patentu iestādes sniegto atbalstu un iniciatīvas, kas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271538-solis-preti-latvijas-patentu-informacijas-centru-tikla-attistibai/\n271538\nWed, 18 Oct 2017 09:00:27 +0200\n\n\nLatvija ir panākusi būtisku progresu OECD 2. fāzes rekomendāciju izpildē\nOECD Pretkukuļošanas darba grupa sniedza savu izvērtējumu Latvijas sasniegtajam progresam kukuļošanas apkarošanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos. Darba grupa norādīja, ka Latvija ir veikusi būtiskus soļus 2. fāzes rekomendāciju izpildē. No 44 2. fāzes rekomendācijām Latvija pilnībā ir izpildījusi 26 rekomendācijas, 13 – daļēji izpildījusi un 5 rekomendācijas nav izpildītas. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs atzīmē: “Esmu patiesi gandarīts par Latvijas pastāvīgās delegācijas OECD Pretkukuļošanas darba grupas paveikto. Ir patīkami dzirdēt OECD pozitīvās atziņas, ka Latvija progresē rekomendāciju izpildē. Neskatoties uz to, Latvijai vēl ir daudz darāmā un 2018. gada oktobra plenārsēdē būs jāsniedz ziņojums par to rekomendāciju izpildi, kuras ir uz šo brīdi vai nu daļēji izpildītas, vai neizpildītas, t.sk. par ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271537-latvija-ir-panakusi-butisku-progresu-oecd-2-fazes-rekomendaciju-izpilde/\n271537\nWed, 18 Oct 2017 08:55:25 +0200\n\n\nKrimināllietu par slepkavības organizēšanu nodod jaunai izskatīšanai\nAugstākā tiesa atzina, ka apelācijas instances tiesa nav ievērojusi šajā lietā Augstākās tiesas 2016. gada 17. marta lēmumā paustās atziņas un nav norādījusi  un analizējusi pierādījumus, kas apstiprina noziedzīga nodarījuma sastāva subjektīvās puses obligātu pazīmi – mantkārīgu nolūku. Kā arī, atzīstot apsūdzēto par vainīgu slepkavības organizēšanā, apelācijas instances tiesa nav norādījusi un analizējusi pierādījumus, kas apstiprina, ka apsūdzētā būtu organizējusi sava vīra slepkavību. Kasācijas instances tiesa norāda, ka ir būtiski noskaidrot katras personas lomu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Tādējādi apelācijas instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma normu pārkāpumu, kas ir pamats apelācijas instances tiesas sprieduma atcelšanai. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams. Augstākā tiesa lietu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271536-kriminallietu-par-slepkavibas-organizesanu-nodod-jaunai-izskatisanai/\n271536\nWed, 18 Oct 2017 08:48:01 +0200\n\n\nEdgars Rinkēvičs aicina paātrināt grozījumus ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā\nPadomē notika diskusija par 19. oktobra Eiropadomes secinājumu projektu, kura darba kārtībā šobrīd ir četri jautājumu bloki: migrācija, digitālie jautājumi, drošība un aizsardzība, kā arī ārējās attiecības. Runājot par Eiropadomes secinājumiem, E. Rinkēvičs pauda atbalstu digitālās ekonomikas attīstības priekšlikumiem, vienlaikus aicinot turpināt diskusiju un nesasteigt nodokļu ieviešanu digitālā sfērā, sagaidot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) analīzi un priekšlikumus. Ministrs arī aicināja pēc iespējas ātrāk veikt grozījumus ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā, iekļaujot tajā nepieciešamību katrā dalībvalstī veikt pasākumus mediju īpašumtiesību caurspīdīguma nodrošināšanai un nepieciešamību cīnīties pret apzināti nepatiesu ziņu izplatīšanu mediju un sociālo mediju telpā. Sanāksmes laikā E. Rinkēvičs ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271535-edgars-rinkevics-aicina-paatrinat-grozijumus-es-audiovizualo-mediju-pakalpojumu-direktiva/\n271535\nWed, 18 Oct 2017 08:43:19 +0200\n\n\nSatversmes tiesa pabeidz izskatīt otro lietu par Solidaritātes nodokļa likuma normām; spriedumu lietā pasludinās 16. novembrī\nSatversmes tiesa turpināja uzklausīt pieaicināto personu viedokļus lietā. Tiesas sēdē savu viedokli pauda biedrības “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” Sociālās drošības eksperts Pēteris Leiškalns un Dr. oec. Kārlis Ketners. Satversmes tiesa noklausījās tiesas debates, lietas dalībnieku replikas un pabeidza lietas izskatīšanu. Satversmes tiesa spriedumu lietā pasludinās 2017. gada 16. novembrī plkst. 10:00 tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Tiesas sēde notiks Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Dalība tiesas sēdē Interesentus, kuri vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746. Lai ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271534-satversmes-tiesa-pabeidz-izskatit-otro-lietu-par-solidaritates-nodokla-likuma-normam-spriedumu-lieta-pasludinas-16-novembri/\n271534\nTue, 17 Oct 2017 15:44:31 +0200\n\n\nAtstāj negrozītu spriedumu krimināllietā par ārsta profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu\nAugstākā tiesa lietu izskatīja sakarā ar apsūdzētā aizstāves kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas spriedumu. Ar Latgales apgabaltiesas spriedumu apsūdzētais sodīts ar nosacītu brīvības atņemšanas sodu uz 2 gadiem. Augstākā tiesa lēmumā norāda, ka nepiekrīt apsūdzētā aizstāves kasācijas sūdzībā minētajiem argumentiem un atzīst, ka apsūdzētais savus profesionālos pienākumus pildīja nepienācīgi un pienākumu nepienācīga pildīšana var izpausties arī tādā veidā, ka šie pienākumi netiek izpildīti savlaicīgi. Augstākā tiesa norāda, ka noziedzīgā nodarījuma aprakstā ir norādīti tie profesionālie pienākumi, kuri bija jāpilda apsūdzētajam atbilstoši amata aprakstam. Apsūdzētajam apsūdzība tika celta par to, ka viņš, būdams bērnu ķirurgs, pieļāva ārstniecības profesionālo pienākumu nepildīšanu un to nolaidīgu pildīšanu, kas bija par iemeslu 12 gadus veca ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271533-atstaj-negrozitu-spriedumu-kriminallieta-par-arsta-profesionalo-pienakumu-nepienacigu-pildisanu/\n271533\nTue, 17 Oct 2017 15:42:31 +0200\n\n\nLatvija ir panākusi būtisku progresu OECD 2. fāzes rekomendāciju izpildē\nOECD Pretkukuļošanas darba grupa sniedza savu izvērtējumu Latvijas sasniegtajam progresam kukuļošanas apkarošanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumos. Darba grupa norādīja, ka Latvija ir veikusi būtiskus soļus 2. fāzes rekomendāciju izpildē. No 44 2. fāzes rekomendācijām Latvija pilnībā ir izpildījusi 26 rekomendācijas, 13 – daļēji izpildījusi un 5 rekomendācijas nav izpildītas. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs atzīmē: “Esmu patiesi gandarīts par Latvijas pastāvīgās delegācijas OECD Pretkukuļošanas darba grupas paveikto. Ir patīkami dzirdēt OECD pozitīvās atziņas, ka Latvija progresē rekomendāciju izpildē. Neskatoties uz to, Latvijai vēl ir daudz darāmā un 2018. gada oktobra plenārsēdē būs jāsniedz ziņojums par to rekomendāciju izpildi, kuras ir uz šo brīdi vai nu daļēji izpildītas, vai neizpildītas, t.sk. par ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271531-latvija-ir-panakusi-butisku-progresu-oecd-2-fazes-rekomendaciju-izpilde/\n271531\nTue, 17 Oct 2017 15:08:39 +0200\n\n