Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Thu, 14 Dec 2017 10:05:06 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nMinistrs Dzintars Rasnačs un TM amatpersonas informē ārvalstu diplomātus par reformām tieslietu sistēmā\nTikšanās mērķis ir informēt ārvalstu diplomātisko korpusu par sasniegtajiem rezultātiem nozīmīgu reformu īstenošanā tiesu sistēmā, maksātnespējas jomā un komerctiesību jomā, kā arī tieslietu nozares ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā un investīciju piesaistē. Savā uzrunā vēstniekiem tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs atzina, ka, īstenojot nozīmīgas reformas tieslietās, tiek ņemti vērā starptautiskie novērtējumi, tostarp, rekomendācijas Eiropas Semestra ietvaros, Eiropas Komisijas ziņojums (EU Justice Scoreboard), Pasaules Bankas pētījums Doing Business, OECD ekspertu izteiktās rekomendācijas. Vienlaikus ministrs informēja, ka šobrīd ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu pirmo reizi tieši Latvijā tiek veikts tieslietu sistēmas novērtējums, tostarp, novērtējot maksātnespējas un komerctiesību jomas, kā arī tiesu sistēmu. Novērtējumu veic ārvalstu organizāciju pārstāvji: OECD, Starptautiskā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271883-ministrs-dzintars-rasnacs-un-tm-amatpersonas-informe-arvalstu-diplomatus-par-reformam-tieslietu-sistema/\n271883\nThu, 14 Dec 2017 08:59:12 +0200\n\n\nInāra Mūrniece: cilvēktiesību aizsardzība ir Saeimas ikdienas darba kārtībā \nTiesībsarga institūts Latvijā darbojas 10 gadus, taču faktiski Latvijas cilvēktiesību aizsardzības tradīcijas ir ilgākas, jo pirms vairāk nekā 20 gadiem Latvijā tika izveidots Valsts cilvēktiesību birojs un tajā pašā laikā Latvijā darbu sāka Satversmes tiesa, sacīja Saeimas priekšsēdētāja. Tiesībsarga un viņa biroja pārstāvju klātbūtne Saeimas komisiju darbā kļuvusi pašsaprotama, proti, tiesībsargs un Saeima ne vien sadarbojas, bet gan strādā kopā, sacīja I. Mūrniece, akcentējot, ka tas ir stiprinājis likumu kvalitāti. Savukārt tiesībsarga ikgadējais ziņojums Saeimai par paveikto ļauj parlamenta deputātiem būt informētiem par cilvēktiesību aizsardzības veiksmēm un neveiksmēm, teica Saeimas priekšsēdētāja. I. Mūrniece pateicās tiesībsargam Jurim Jansonam, kurš ne tikai nodrošina biroja pārstāvju sadarbību ar Saeimu, bet arī pats aktīvi iniciē un iesaistās sabiedrībai svarīgu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271882-inara-murniece-cilvektiesibu-aizsardziba-ir-saeimas-ikdienas-darba-kartiba/\n271882\nWed, 13 Dec 2017 15:41:48 +0200\n\n\nBaltijas tiesu ekspertu reģistra atklāšanas konference\nReģistrā vienkopus būs atrodama informācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesu ekspertiem, tiesu ekspertīžu iestādēm un tiesu ekspertīžu veidiem. Projektu vada Valsts tiesu ekspertīžu birojs sadarbībā ar Lietuvas Tieslietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centru, Lietuvas Policijas Tiesu ekspertīžu centru un Igaunijas Tiesu ekspertīžu institūtu. Projekts “Atrodi tiesu ekspertu” (JUST/2014/JACC/AG/E-JU/6963) tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Tiesiskuma programmas līdzekļiem. Projekta ilgums ir divi gadi.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271881-baltijas-tiesu-ekspertu-registra-atklasanas-konference/\n271881\nWed, 13 Dec 2017 15:17:55 +0200\n\n\nPaplašinās elektronisko izsoļu vietnes iespējas\nŠobrīd katra valsts un pašvaldību iestāde, kā arī citi izsoļu rīkotāji organizē izsoles pēc atšķirīgiem noteikumiem. Sludinājumi netiek izvietoti vienuviet, bet gan parasti katras iestādes mājas lapā, kas samazina iespēju, ka sabiedrība uzzina par šādas izsoles esamību. Turklāt  izsoles notiek klātienē, kas samazina potenciālo dalībnieku skaitu, jo ne visas personas konkrētajā laikā un vietā spēj ierasties. Rezultātā par izsolāmo kustamo vai nekustamo īpašumu netiek iegūta maksimālā iespējamā cena. Elektronisko izsoļu vietne ir Izpildu lietu reģistra modulis, kas ir valsts informācijas sistēma, savukārt Tiesu administrācija ir tās pārzinis un turētājs. Elektronisko izsoļu vietne darbojas kopš 2015. gada 1. jūlija un veiksmīgi nodrošina izsoles sludinājumu izvietošanu, izsoles dalībnieku reģistrāciju, informācijas uzkrāšanu par reģistrētajiem izsoles ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271880-paplasinas-elektronisko-izsolu-vietnes-iespejas/\n271880\nWed, 13 Dec 2017 15:15:00 +0200\n\n\nValsts prezidents: Tiesībsargam jābūt saucēja balsij, raugoties, vai valsts strādā iedzīvotāju interesēs\n“Lai iestātos par savām tiesībām, tās ir jāzina un jāapzinās. Tāpēc nozīmīgs tiesībsarga uzdevums ir ikvienam iedzīvotājam vienkāršā valodā skaidrot viņa tiesības,” teica R. Vējonis.  Valsts prezidents norādīja, ka stipru demokrātiju raksturo visu valsts varas institūciju sadarbība, strādājot sabiedrības labā. Valstij ir jārada līdzvērtīgas iespējas, lai katrs cilvēks varētu pilnvērtīgi īstenot savu potenciālu. Tādēļ uz tiesībsarga institūciju būtu jāraugās nevis kā uz politisku sāncensi vai konkurentu, bet kā uz padomdevēju un palīgu, kas ir neatkarīgs iedzīvotāju tiesību aizstāvis. “Īstenojot tiesībsarga rekomendācijas, mēs uzklausām Latvijas iedzīvotājus,” norādīja Valsts prezidents. Viņš atgādināja, ka tiesībsarga ieteikumos izskan to cilvēku balsis, kuri ir neaizsargātākie, kuri ir vismazāk zinoši par savām tiesībām un kuriem visvairāk ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271879-valsts-prezidents-tiesibsargam-jabut-sauceja-balsij-raugoties-vai-valsts-strada-iedzivotaju-intereses/\n271879\nWed, 13 Dec 2017 14:38:49 +0200\n\n\nPieejami starptautiskās konferences "Civilprocess – Latvijas un pārrobežu regulējuma aktuālie problēmjautājumi" videoieraksti \n1. dienas video 1. daļa 2. daļa 3. daļa 2. dienas video 1. daļa 2. daļa 3. daļa 4. daļa\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271878-pieejami-starptautiskas-konferences-civilprocess-latvijas-un-parrobezu-regulejuma-aktualie-problemjautajumi-videoieraksti/\n271878\nWed, 13 Dec 2017 13:20:51 +0200\n\n\nValsts prezidents uzsver nepieciešamību turpināt starptautisko atbalstu reformu procesam Ukrainā\nValsts prezidents atzinīgi novērtēja Ukrainas valdības sasniegto progresu reformu īstenošanā, tomēr vienlaikus norādīja, ka darāmā vēl ir daudz, īpaši tādās jomās kā tiesu vara, laba pārvaldība un cīņa pret korupciju. “Latvija ir atvērta sadarbībai jomās, kuras ir svarīgas Ukrainas ilgtermiņa attīstībai un kurās Latvijai ir ievērojama pieredze – laba pārvaldība, tai skaitā pretkorupcija, pašvaldību attīstība, kā arī ES standartu pārņemšana eksporta veicināšanai, jo īpaši lauksaimniecības sektorā,” teica R. Vējonis, uzsverot, ka Latvijas un Ukrainas starpā izveidojusies cieša divpusējā sadarbība dažādās jomās. Amatpersonas bija vienisprātis, ka dabasgāzes piegādes projekts “Nord Stream 2” ir pretrunā ar Eiropas Savienības enerģētikas politikas mērķiem, kā arī Ukrainas interesēm. Valsts prezidents pozitīvi novērtēja novembrī Briselē ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271877-valsts-prezidents-uzsver-nepieciesamibu-turpinat-starptautisko-atbalstu-reformu-procesam-ukraina/\n271877\nWed, 13 Dec 2017 13:13:18 +0200\n\n\n Mazumtirgotāju un piegādātāju sadarbībā aizvien vērojamas neatbilstības godīgai praksei\nLai izvērtētu, vai NMPAL ir attaisnojis savu mērķi, noskaidrotu faktisko situāciju, kā arī izvērtētu aizvien pastāvošās problēmas, KP veica NMPAL piemērošanas tirgus uzraudzību par 2016. gadu un 2017. gada pirmo pusgadu, tās ietvaros aptaujājot tirgus dalībniekus par regulējuma ietekmi uz uzņēmumu saimniecisko darbību. Vienlaikus KP šajā periodā turpināja aktīvi izglītot mazumtirgotājus un piegādātājus. KP konstatē, ka izteiktākās pozitīvās izmaiņas ir saistītas ar preču atpakaļ atdošanu. Proti, pēc likuma stāšanās spēkā mazumtirgotāji preču pasūtījumus veic pārdomātāk, kas savukārt novērš nepieciešamību atdot atpakaļ neiztirgotos preču krājumus piegādātājiem. Trešdaļa aptaujāto piegādātāju aptaujās norādījuši, ka šis uzlabojums ir vairāk novērojams sadarbībā ar lielajiem mazumtirgotājiem, kamēr piektā daļa aptaujāto – ar ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271876-mazumtirgotaju-un-piegadataju-sadarbiba-aizvien-verojamas-neatbilstibas-godigai-praksei/\n271876\nWed, 13 Dec 2017 12:03:41 +0200\n\n\nEiropas Tieslietu padomju asociācija pauž bažas par situāciju Polijas tieslietās\nENCJ savā viedoklī pauž nopietnas bažas par jaunajiem izstrādātajiem likuma grozījumiem, kas paredzētu Polijas Tieslietu padomes locekļu ievēlēšanu parlamentā, balstoties uz 2000 iedzīvotāju vai 25 juristu (tiesnešu, juristu, prokuroru vai notāru) priekšlikumu. Tieslietu padomes locekļu ievēlēšana plānota ar 3/5 Sejma pārstāvju balsīm, kas neatbilst ENCJ standartiem par Tieslietu padomes locekļu vairākuma ievēlēšanu no pašu tiesnešu puses. Turklāt šādu likuma grozījumu izstrādē nav notikušas konsultācijas ar Tieslietu padomi un tiesu varu. Pašreizējo Tieslietu padomes locekļu pilnvaras plānots pārtraukt nekavējoties pēc jaunā likuma spēkā stāšanās, kas ENCJ vērtējumā ir ārkārtēji satraucoši. 2017. gada 5. decembra ENCJ viedoklis par situāciju Polijā angļu valodā\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271875-eiropas-tieslietu-padomju-asociacija-pauz-bazas-par-situaciju-polijas-tieslietas/\n271875\nWed, 13 Dec 2017 11:58:19 +0200\n\n\nTiesībsargs – desmit gadi cilvēktiesību sardzē \nTiesībsarga konferences atklāšanas pasākumu ar klātbūtni un runām pagodinās Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Valsts amatpersonas ir aicinātas sniegt vēstījumu par to, kā Latvijā tiek nodrošināta cilvēka pamattiesību un brīvību aizsardzība, kāda ir ikviena varas elementa loma ne vien attiecībā uz cilvēktiesībām, bet arī mijiedarbību un ciešu sadarbību ar citam institūcijām. Tiesībsargs: “Cilvēktiesību nodrošināšanai ļoti svarīga ir valsts institūciju simbioze, savstarpēja cieņa un vienota tiekšanās uz pilnību. Tiesībsarga birojs tiecas uz to, lai būtu kā cilvēktiesību polārzvaigzne, kura nekad neļaus nomaldīties, bet tieši pretēji – palīdzēs noturēties uz pareizā ceļa.” Šo desmit darbības gadu laikā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271873-tiesibsargs-desmit-gadi-cilvektiesibu-sardze/\n271873\nWed, 13 Dec 2017 11:50:00 +0200\n\n\nNotiks Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja vēlēšanas\nAdministratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs ir jāpārvēl, jo līdzšinējai priekšsēdētājai Veronikai Krūmiņai beidzas piecu gadu amata pilnvaru termiņš. Veronika Krūmiņa par Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēta 2007. gadā, atkārtoti 2012. gadā. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājus ievēlē Augstākās tiesas plēnums, ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu. Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir pieci gadi. Nav noteikts ierobežojums, cik termiņus viens tiesnesis var pildīt departamenta priekšsēdētāja pienākumus. Plēnums sāksies plkst. 9.30 Augstākās tiesas 461. zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas, bet plēnuma sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271872-notiks-augstakas-tiesas-administrativo-lietu-departamenta-priekssedetaja-velesanas/\n271872\nWed, 13 Dec 2017 11:47:02 +0200\n\n\nDrīzumā visiem jurisprudences maģistra programmu studentiem būs jākārto valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens\nNepieciešamība pēc vienota eksāmena ieviešanas saistāma ar augstskolu atšķirīgajām vērtēšanas sistēmām, lai piešķirtu valsts atzītu augstākās izglītības diplomu. Tiesību zinātņu studiju programmu konkurence savā starpā ir radījusi kvalitātes strauju kritumu. Tā kā jurista profesija ir saistīta ar juridiskās palīdzības sniegšanu citām personām, ir svarīgi, ka prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai ir pietiekami augstas. Noteikumu projekts nosaka vienotu kārtību kvalifikācijas eksāmena norisei visās augstskolās, kurās īsteno profesionālo maģistra studiju programmu jurista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Juristus, kas jau ieguvuši profesionālā maģistra grādu un jurista kvalifikāciju, Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens neietekmēs. Kvalifikācijas eksāmena norise paredzēta elektroniskajā vidē, kas samazinās eksāmena ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271871-drizuma-visiem-jurisprudences-magistra-programmu-studentiem-bus-jakarto-valsts-vienotais-jurista-profesionalas-kvalifikacijas-eksamens/\n271871\nTue, 12 Dec 2017 11:28:41 +0200\n\n\nStarptautiskie pretkorupcijas eksperti Latvijā\nGRECO ekspertu vizītes mērķis ir novērtēt paveikto korupcijas novēršanā un profesionālās godprātības veicināšanā valdības un tiesībsargājošajās iestādēs. Vizītes laikā ekspertiem ir paredzētas tikšanās ar valsts pārvaldes iestāžu (Valsts kanceleja, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kontrole u.c.), kā arī tiesībsargājošo iestāžu (Valsts policija, Valsts robežsardze, Iekšējās drošības birojs, KNAB) pārstāvjiem, kuru kompetence tiek vērtēta GRECO 5. novērtēšanas kārtas ietvaros. Šīs vizītes laikā eksperti vērtē  esošo normatīvo aktu piemērošanas efektivitāti. GRECO vērtētājiem ir būtiski saņemt pēc iespējas plašāku un precīzāku informāciju par praktiskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, uzzināt konkrētus tiesību aktu īstenošanas piemērus un statistiku par valsts amatpersonu apmācībām, izpratnes veicināšanu un ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271870-starptautiskie-pretkorupcijas-eksperti-latvija/\n271870\nTue, 12 Dec 2017 10:09:07 +0200\n\n\nTieslietu ministrs: Latvija turpinās sniegt būtisku atbalstu Maķedonijai tieslietu nozares uzlabošanā\nSaprašanās memorands paredz ciešāku sadarbību starp abām valstīm tieslietu nozarē, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņu svarīgās jomās – juridiskā palīdzība un savstarpējā tiesiskā sadarbība, ieslodzījuma iestāžu un probācijas sistēmas efektīva pārvaldība, e-tiesiskums un plašāka piekļuve tiesu pakalpojumiem, tiesu darba modernizācija un tiesu procesu efektivitāte, tiesnešu apmācības. Tikšanās laikā tieslietu ministrs Dz. Rasnačs uzsvēra, ka Saprašanās memorands ir nozīmīgs Latvijas un Maķedonijas divpusējo attiecību stiprināšanā. Tas būs labs pamats turpmākās sadarbības attīstībai jaunā līmenī, starpministriju vienošanās nozīmi akcentēja Dz. Rasnačs. Lai palīdzētu Maķedonijai kā ES kandidātvalstij integrēties ES tiesiskuma telpā, Latvijas Tieslietu ministrijas sadarbība ar Maķedonijas Tieslietu ministriju tika uzsākta 2015. gadā, kopīgi īstenojot ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271869-tieslietu-ministrs-latvija-turpinas-sniegt-butisku-atbalstu-makedonijai-tieslietu-nozares-uzlabosana/\n271869\nTue, 12 Dec 2017 09:24:32 +0200\n\n\nStarptautiskā konferencē Saeimā diskutē par valsts budžeta konstitucionālās kotroles jautājumiem \nKonference rīkota, lai diskutētu par konstitucionālās tiesas kompetenci, izvērtējot valsts budžeta likuma atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām un analizējot kompetences robežas. Tika aplūkota arī metodoloģija, kas ļauj vērtēt valsts budžeta izstrādāšanas procesa tiesiskumu un valsts finanšu līdzekļu piešķiršanas atbilstību konstitūcijai.  Pasākumā dalībnieki diskutēja arī par to, kādus procesuālos pārkāpumus budžeta izstrādāšanas procesā konstatējot, valsts budžets varētu tikt atzīts par spēkā neesošu, kā arī par to, kādi apsvērumi, neapdraudot sabiedrības labklājību, varētu būt par pamatu tam, lai konstitucionālā tiesa lemtu par valsts budžeta atzīšanu par neatbilstošu konstitūcijai.  Tāpat konferencē tiesību un finanšu eksperti sniedza priekšlasījumus par valsts finanšu līdzekļu izlietojuma konstitucionālās ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271868-starptautiska-konference-saeima-diskute-par-valsts-budzeta-konstitucionalas-kotroles-jautajumiem/\n271868\nMon, 11 Dec 2017 09:08:35 +0200\n\n\nPar kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15. decembrim\nAugstākās tiesas Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību, bet rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas dome.   Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Četrās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan sūdzības, gan protesti. Informācija par atsevišķām ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271867-par-kasacijas-kartiba-izskatamam-lietam-no-11-lidz-15-decembrim/\n271867\nMon, 11 Dec 2017 09:03:37 +0200\n\n\nSatversmes tiesas ikgadējā konferencē diskutē par valsts budžeta konstitucionālo kontroli\nKonferenci ar uzrunu atklāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Viņa norādīja, ka Saeimas un Satversmes tiesas darba mijiedarbība palīdz veidot labāku un ilgtspējīgāku likumdošanu, kas ir pamats iedzīvotāju labklājībai un valsts izaugsmei. Ināra Mūrniece uzsvēra, ka sociāli atbildīgas valsts principa ievērošana, izstrādājot valsts budžeta likumprojektu, ir tiesiskas valsts pazīme. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele savā uzrunā vērsa uzmanību, ka pati Satversme nosaka, kādam jābūt demokrātiskai tiesiskai valstij atbilstošam valsts budžetam. Viņa norādīja, ka tam jānodrošina gan valsts varas atzaru līdzsvara un atsvara sistēma, gan cilvēka pamattiesību aizsardzība un vienlīdzības principa ievērošana. Turklāt valsts budžetam ir jāatbilst Satversmes ievadā ietvertajām Latvijas valsti raksturojošām vērtībām. Ineta Ziemele uzsvēra, ka ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271866-satversmes-tiesas-ikgadeja-konference-diskute-par-valsts-budzeta-konstitucionalo-kontroli/\n271866\nFri, 08 Dec 2017 16:06:17 +0200\n\n\nAugstākā tiesa: pašvaldībai, vērtējot atļauju rīkot publisku pasākumu, jādod iespēja organizatoriem novērst identificētos trūkumus \nLietā ir strīds par to, vai Rīgas pašvaldība pamatoti aizliedza pieteicējai rīkot koncertu. Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 2014. gada 25. aprīļa lēmumu nolemts neizsniegt atļauju biedrībai „Nepilsoņu komiteja” publiska pasākuma – koncerta „Mēs gribam pārmaiņas” rīkošanai Rīgā, laukumā pie Rīgas Kongresu nama 2014. gada 25. aprīlī. No pieteicējas iesniegtās plānotā pasākuma programmas pašvaldība bija secinājusi, ka pasākuma galvenais mērķis ir publiska viedokļa paušana par politiska rakstura problēmjautājumiem, nevis izklaidējoša rakstura koncerts. Pieteicēja pasākuma pieteikumā bija norādījusi, ka kārtības uzturētāji būs trīs fiziskas personas. Pašvaldības lēmuma pamatojumā norādīts, ka atļauja atteikta, jo secināts, ka pasākuma laikā pastāv augsti sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējuma riski un pasākuma organizatori nespēs ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271865-augstaka-tiesa-pasvaldibai-vertejot-atlauju-rikot-publisku-pasakumu-jadod-iespeja-organizatoriem-noverst-identificetos-trukumus/\n271865\nFri, 08 Dec 2017 16:02:36 +0200\n\n\nSakarā ar jaunatklātiem apstākļiem tiesa atjauno kriminālprocesu un nodod lietu jaunai izskatīšanai\nProkurore 2017. gada 31. jūlija lēmumā bija norādījusi, ka ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014. gada 2. decembra spriedumu lietā “T. pret Latviju” konstatēts Eiropas Cilvēktiesību Konvencijas 6. panta 1. punkta pārkāpums. Prokurores ieskatā, saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 655. panta otrās daļas 5. punktu Eiropas Cilvēktiesības tiesas 2014. gada 2. decembra spriedums lietā “T. pret Latviju” (iesniegums Nr. 3082/06) ir atzīstams par jaunatklātu apstākli. Tiesas sēdē prokurore savu lūgumu uzturēja, norādot, ka, iztiesājot lietu no jauna, tiesai būs jāizvērtē apstāklis, vai ir notikusi personas uzkūdīšana izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Notiesātā persona tiesas sēdē uzskaitīja tiesību pārkāpumus, kādi, viņaprāt, pieļauti pierādījumu iegūšanā un kurus spriedumā analizējusi arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa, un lūdza tiesu atcelt notiesājošos nolēmumus un nodot lietu pirmstiesas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271864-sakara-ar-jaunatklatiem-apstakliem-tiesa-atjauno-kriminalprocesu-un-nodod-lietu-jaunai-izskatisanai/\n271864\nFri, 08 Dec 2017 16:00:55 +0200\n\n\nAugstākā tiesa konkursa kārtībā aicina darbā konsultantu Civillietu departamentā\nBūtiskākie amata pienākumi: sagatavot atbildes projektus uz iesniegumiem; sagatavot statistikas pārskatus; sagatavot tiesas nolēmumu projektus; sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei; darbs ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS). Prasības amata kandidātiem: augstākā izglītība tiesību zinātnē; teicamas latviešu, labas angļu valodas zināšanas; teicamas datorprasmes (MS Office, MS Internet Explorer); radoša pieeja un analītiskā darba prasmes; saskarsmes un sadarbības prasmes; darba organizēšanas un plānošanas prasmes; iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību; Ieguvumi: profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas; profesionāls un draudzīgs kolektīvs; darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā; sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271863-augstaka-tiesa-konkursa-kartiba-aicina-darba-konsultantu-civillietu-departamenta/\n271863\nFri, 08 Dec 2017 12:47:34 +0200\n\n