Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Tue, 21 Aug 2018 06:02:39 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nIII videolekcija. Karena Kellere: Vai sacīkstes princips aizliedz tiesneša iesaistīšanos diskusijā?\nŅemot vērā tēmas nozīmību ar konferences organizatoru atļauju “Jurista Vārds” kā pasākuma informatīvais atbalstītājs portāla lietotāju ērtībām ir sagatavojis vairākus videomateriālus, atsevišķi izdalot konferences pirmajā daļā nolasītos referātus, kuri sava satura dēļ pelna plašāku ievērību un uzskatāmi par videolekcijām. Šajā reizē piedāvājam noskatīties Vācijas tiesneses Karenas Kelleres (Karen Keller) uzstāšanos, kas veltīta tēmai “Vai sacīkstes princips aizliedz tiesneša iesaistīšanos diskusijā par lietas faktiskajiem apstākļiem un par piemērojamām tiesību normām?”. Visas šīs konferences videolekcijas pieejamas “Jurista Vārda” izdevēja, tas ir,  “Latvijas Vēstneša”, YouTube kontā.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273224-iii-videolekcija-karena-kellere-vai-sacikstes-princips-aizliedz-tiesnesa-iesaistisanos-diskusija/\n273224\nMon, 20 Aug 2018 11:19:43 +0200\n\n\nNo 5. līdz 7. septembrim Rīgā norisināsies Eiropas Tiesību institūta ikgadējā konferencē \nEiropas Tiesību institūta konference ik gadu pulcē ap 400 dalībniekus no dažādām Eiropas un pasaules valstīm: juridisko profesiju pārstāvjus, vadošo Eiropas universitāšu akadēmiķus, tiesnešus, tostarp, ES Tiesas tiesnešus, praktizējošos juristus, Eiropas vadošo advokātu biroju pārstāvjus, brīvo juridisko profesiju Eiropas līmeņa profesionālo apvienību vadītājus. Šogad Eiropas Tiesību institūta ikgadējā konference norisinās Rīgā un ir iekļauta Latvijas valsts simtgades pasākumos, tādējādi simbolizējot Latvijas jurisprudences attīstību un piederību Eiropas videi. Institūts dibināts 2011.gadā, lai uzlabotu ES tiesību kvalitāti. Tā darbības principi ir balstīti uz izpētes veikšanu un praktisku rekomendāciju izstrādi Eiropas tiesību attīstības un integrācijas kontekstā. Gadu gaitā tas ir kļuvis par nozīmīgu forumu, gan juridiskās domas attīstībai, gan kontaktu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273215-no-5-lidz-7-septembrim-riga-norisinasies-eiropas-tiesibu-instituta-ikgadeja-konference/\n273215\nFri, 17 Aug 2018 09:49:00 +0200\n\n\nAugstākā tiesa veido Latvijas Senāta vērtīgāko spriedumu “topu”\nAicinām dalīties ar šādu informāciju. Atsūtiet pašu spriedumu vai vienkārši informāciju, kas tas par spriedumu (departamentu, datumu, numuru, tēmu u.tml.). Priecāsimies, ja kaut ar teikumu pateiksiet, kādēļ šis nolēmums Jums licies vērtīgs un kā to esat izmantojuši. Ceram uz atsaucību. Informāciju lūgums sūtīt Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītājai Rasmai Zvejniecei (rasma.zvejniece@at.gov.lv) līdz 5. septembrim. Latvijas Senāts bija augstākā tiesu instance starpkaru Latvijā. Līdz 1940.gadam, kad padomju vara Senātu likvidēja, tas bija izšķīris vairāk nekā 65 000 tiesu lietu un ar savu praksi stiprinājis tiesiskumu Latvijā. 1990. gadā atjaunotā Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir Latvijas Senāta pieredzes un tradīciju turpinātāja.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273214-augstaka-tiesa-veido-latvijas-senata-vertigako-spriedumu-topu/\n273214\nFri, 17 Aug 2018 09:43:14 +0200\n\n\nTurpinās VID ģenerāldirektora meklējumus – izsludina jaunu konkursu\n“Analizējot līdzšinējo pieredzi un potenciālos riskus VID ģenerāldirektora amata kandidātu atlasē, esam noteikuši papildu kritērijus un detalizētāku konkursa dalībnieku izvērtēšanas kārtību,” atklāj Valsts kancelejas direktors, konkursa komisijas vadītājs Jānis Citskovskis un paskaidro, ka “šādā veidā maksimāli tiks izslēgta iespēja vakantajam amatam izvirzīt pretendentu, par kura uzticamību un atbilstību amatam varētu rasties šaubas”. Konkursā aicināti piedalīties ne tikai finanšu, bet arī administratīvie vadītāji. Gluži tāpat kā citos augstākā līmeņa vadītāju konkursos, arī šoreiz tiks piesaistīta personālatlases kompānija. Tas būs iepirkuma konkursā uzvarējušais uzņēmums “Amrop”, kas palīdzēs definēt amatam nepieciešamās prasības, aicinās piedalīties konkursā potenciālos amata pretendentus, kā arī veiks to ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273213-turpinas-vid-generaldirektora-meklejumus-izsludina-jaunu-konkursu/\n273213\nFri, 17 Aug 2018 09:37:00 +0200\n\n\nPTAC izņem no tirgus kriptovalūtas skaitļošanas ierīci ANTMINER S9-Miner\nPTAC šī gada sākumā, veicot elektropreču kontroli uz robežas, pārbaudīja kriptovalūtas ieguvei paredzēto datu apstrādes iekārtu atbilstību elektrodrošuma un elektromagnētiskās savietojamības prasībām. Ņemot vērā, ka iekārtas tehniskā dokumentācija nebija atbilstoša normatīvo aktu prasībām, tika izņemts iekārtas ANTMINER S9-Miner  ar barošanas bloku APW3++ (iekārta) paraugs un nosūtīts testēšanai akreditētā laboratorijā SIA “LEITC”. Testēšanas rezultātā tika konstatēts, ka iekārta rada noteiktajām normām neatbilstošus izstarojumus, līdz ar to tā var negatīvi ietekmēt citu tuvumā esošu iekārtu darbību.  Iekārtas darbība var radīt traucējumus vairāku radiosakaru dienestu iekārtām - gaisa kuģniecības sistēmas iekārtām, FM apraides sistēmas iekārtām, profesionālo mobilo radiosakaru sistēmām, skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (apraides ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273212-ptac-iznem-no-tirgus-kriptovalutas-skaitlosanas-ierici-antminer-s9-miner/\n273212\nThu, 16 Aug 2018 16:05:56 +0200\n\n\nII videolekcija. Dr. Matiass Kellers: Tiesas sēdes mērķi un uzdevumi\nŅemot vērā tēmas nozīmību ar konferences organizatoru atļauju “Jurista Vārds” kā pasākuma informatīvais atbalstītājs portāla lietotāju ērtībām ir sagatavojis vairākus videomateriālus, atsevišķi izdalot konferences pirmajā daļā nolasītos referātus, kuri sava satura dēļ pelna plašāku ievērību un uzskatāmi par videolekcijām. Šajā reizē piedāvājam noskatīties Vācijas tiesneša Dr. Matiasa Kellera (Matthias Keller) uzstāšanos, kas veltīta tēmai “Tiesas sēdes mērķi un uzdevumi”. Visas šīs konferences videolekcijas pieejamas “Jurista Vārda” izdevēja, tas ir,  “Latvijas Vēstneša”, YouTube kontā.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273211-ii-videolekcija-dr-matiass-kellers-tiesas-sedes-merki-un-uzdevumi/\n273211\nThu, 16 Aug 2018 13:58:00 +0200\n\n\nPolicija Rīgā meklē brīvprātīgus jauniešus kontrolpirkumiem alkohola veikalos\nLai iesaistītos kontrolpirkumā, ir jābūt vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kā arī ir jāsaņem vecāku atļauja šai darbībai. Tāpat jāpiebilst, ka pārbaudēs tiek iesaistīti jaunieši, kuri ne tikai ir nepilngadīgi, bet arī vizuāli tā izskatās, jo policijas galvenais mērķis ir pieķert tos pārdevējus, kuri pārkāpumu izdara apzināti. Drošības apsvērumu dēļ jaunieši pirkuma veikšanai tiek iesaistīti veikalos, kas atrodas tālu no viņu dzīvesvietām (citās Rīgas apkaimēs), lai garantētu, ka bērnam vēlāk nebūs jāsatiekas ar attiecīgo pārdevēju. Ņemot vērā, ka likums neparedz iespēju bērniem samaksāt par atbalstu policijas darbā, Rīgas pašvaldības policija katru gadu uzrunā sociāli atbildīgus uzņēmumus, aicinot tos atbalstīt bērnus un jauniešus, kuri brīvo laiku izvēlas pavadīt bez apreibinošajām vielām. Šogad policijas aicinājumam ir atsaucies Forum Cinemas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273210-policija-riga-mekle-brivpratigus-jauniesus-kontrolpirkumiem-alkohola-veikalos/\n273210\nWed, 15 Aug 2018 15:17:25 +0200\n\n\nTM vēlas papildus 54,57 miljonus eiro algu celšanai, IT sistēmu modernizācijai un DVI stiprināšanai\nMinistrijā skaidroja, ka nākamā gada budžeta lielākā prioritāte esot tiesnešu un prokuroru atalgojuma palielināšana, kā arī tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšana, kam paredzēti aptuveni 30,57 miljoni eiro. Pārējais līdzekļu pieprasījums 2019. gadā paredzēts apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu vajadzībām, kur nepieciešama infrastruktūras un IT sistēmu modernizācija tiesās, lai nodrošinātu lietu izskatīšanas termiņu samazināšanos. Tāpat līdzekļi nepieciešami vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmas izveidei, lai novērstu situāciju, kurā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā esošie dati atšķiras, gan vēsturiski, gan normatīvā regulējuma dēļ. Daļa finansējuma paredzēta DVI kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273209-tm-velas-papildus-5457-miljonus-eiro-algu-celsanai-it-sistemu-modernizacijai-un-dvi-stiprinasanai/\n273209\nWed, 15 Aug 2018 14:52:35 +0200\n\n\nI videolekcija. Mārtiņš Mits: Tiesneša uzvedība tiesas sēdē tiesību uz objektīvu tiesu kontekstā (ECT prakse)\nŅemot vērā tēmas nozīmību ar konferences organizatoru atļauju “Jurista Vārds” kā pasākuma informatīvais atbalstītājs portāla lietotāju ērtībām ir sagatavojis vairākus videomateriālus, atsevišķi izdalot konferences pirmajā daļā nolasītos referātus, kuri sava satura dēļ pelna plašāku ievērību un uzskatāmi par videolekcijām. Šajā reizē piedāvājam noskatīties Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša Dr. iur. Mārtiņa Mita uzstāšanos, kas veltīta tēmai “Tiesneša uzvedība tiesas sēdē tiesību uz objektīvu tiesu kontekstā (ECT prakse)”. Visas šīs konferences videolekcijas pieejamas “Jurista Vārda” izdevēja, tas ir,  “Latvijas Vēstneša”, YouTube kontā.\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273208-i-videolekcija-martins-mits-tiesnesa-uzvediba-tiesas-sede-tiesibu-uz-objektivu-tiesu-konteksta-ect-prakse/\n273208\nWed, 15 Aug 2018 14:28:29 +0200\n\n\nSaeimas priekšsēdētāju portretu galeriju papildinās ar Jāzepa Rancāna fotogrāfiju\nIV Saeimas priekšsēdētāja otrais biedrs, bīskaps J. Rancāns par Saeimas priekšsēdētāja vietas izpildītāju trimdā kļuva pēc IV Saeimas priekšsēdētāja Paula Kalniņa un pirmā biedra Kārļa Pauļuka nāves un okupācijas gados bija viens no redzamākajiem Latvijas valstiskuma nepārtrauktības principa uzturētājiem.  Saeimas priekšsēdētāju portretu galerijas papildināšana simboliski notiks dienā, kad pirms 27 gadiem - 1991. gada 21. augustā – Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, de facto atjaunojot Latvijas valsts neatkarību. Svinīgajā pasākumā uzrunu teiks Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Piedalīties aicināti Saeimas Prezidija locekļi un bijušie Saeimas priekšsēdētāji.  “Viss Jāzepa Rancāna mūžs ir bijis ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273207-saeimas-priekssedetaju-portretu-galeriju-papildinas-ar-jazepa-rancana-fotografiju/\n273207\nWed, 15 Aug 2018 14:14:15 +0200\n\n\nTautsaimniecības komisija otrajā lasījumā atbalsta izmaiņas patērētāju kreditēšanas jomā\n“Mēs redzam, ka patērētāju kreditēšanas jomā aizvien pastāv problēmas. Esam novērtējuši situāciju tirgū un, lai aizsargātu patērētāju intereses un mazinātu risku, ka kredīts tiek piešķirts patērētājiem, kas to nevar atļauties, deputāti piedāvā šādu risinājumu,” pēc komisijas sēdes norādīja Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš, atzīmējot, ka darbs pie likumprojekta pilnveides tiks turpināts trešajā lasījumā. Likumprojekts paredz, ka patērētājam noteiktās kredīta kopējās izmaksas, kas pārsniedz 0,07 procentus dienā no kredīta summas, uzskatāmas par nesamērīgām un nav atbilstošas godīgai darījumu praksei. Iecerētie grozījumi arī noteic, ka patērētāju kreditēšanas līguma, kas noslēgts uz laiku līdz 30 dienām un paredz kredīta atmaksu vienā maksājumā, summa nevarēs pārsniegt ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273206-tautsaimniecibas-komisija-otraja-lasijuma-atbalsta-izmainas-pateretaju-kreditesanas-joma/\n273206\nWed, 15 Aug 2018 09:12:32 +0200\n\n\nSaskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu vairākām reliģiskajām organizācijām veikti ieraksti reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā\nSpriedums atzīt par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmei Reliģisko organizāciju likuma normas, kas paredzēja tām draudzēm, kas pirmo reizi uzsāk darbību Latvijas Republikā un nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), pirmo desmit gadu laikā katru gadu pārreģistrēties. Saskaņā ar Spriedumā nolemto, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā izdarīti ieraksti par pārreģistrācijas termiņa izslēgšanu no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra turpmāk norādītajām reliģiskajām organizācijām: Reģ.numurs   Nosaukums 90000116393  Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskā draudze 99500000408  "STARPTAUTISKĀS KRIŠNAS APZIŅAS BIEDRĪBAS LIEPĀJAS DRAUDZE" 99500004306  "KRUSTPILS BAPTISTU DRAUDZE" 99500004289  "EVAŅĢĒLISKO KRISTIEŠU DRAUDZE "IEMĪLĒJUŠIES JĒZŪ"" 40801051289  ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273205-saskana-ar-satversmes-tiesas-spriedumu-vairakam-religiskajam-organizacijam-veikti-ieraksti-religisko-organizaciju-un-to-iestazu-registra/\n273205\nWed, 15 Aug 2018 09:09:46 +0200\n\n\nLatvija ar iebildumiem atbalsta ES priekšlikumu par trauksmes cēlēju aizsardzību\nEiropas Parlamenta un Padomes priekšlikums paredz ziņošanas jeb trauksmes celšanas kanālu veidošanu dalībvalstīs par noteiktu ES tiesību aktu pārkāpumiem, kā arī minimālos standartus to personu aizsardzībai, kurām ziņošanas dēļ rodas nelabvēlīgas sekas. Direktīvas mērķis ir veicināt ES tiesību aktu izpildi un trauksmes cēlēju aizsardzību. Priekšlikums attiecas gan uz publisko un sabiedrisko, gan privāto sektoru. Latvija atbalsta minēto priekšlikumu un pozitīvi vērtē šādas direktīvas pieņemšanu. Tomēr Latvija saskata arī iespējas to pilnveidot. Latvija neatbalsta to, ka kompetentajās iestādēs jānosaka atbildīgās amatpersonas, ja izveidots nacionāls kontaktpunkts, un katrai no tām informācija jāpublicē tīmekļvietnē, ja ir nacionālā tīmekļvietne, kur informācija ir pieejama vienkopus. Latvija neatbalsta to, ka katrā kompetentajā iestādē jābūt savai kārtībai, kā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273204-latvija-ar-iebildumiem-atbalsta-es-priekslikumu-par-trauksmes-celeju-aizsardzibu/\n273204\nTue, 14 Aug 2018 15:19:08 +0200\n\n\nAtbalsta priekšlikumu aizdevumus līdz 30 dienām ar atmaksu vienā maksājumā limitēt līdz 50% no minimālās algas\nŠis noteikums gan neattiektos uz kredīta līgumiem, kurus noslēdzot kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nododama kāda lieta un saskaņā ar kuriem patērētāja atbildību ierobežos tikai ar ieķīlāto lietu. Atbilstoši atbalstītajam priekšlikumam, kredīta atmaksas termiņu būs aizliegts pagarināt vairāk nekā divas reizes. Šis noteikums neattieksies, piedāvājot tādu maksājuma grafiku, saskaņā ar kuru kredīta pamatsumma jāatmaksā pa daļām. Pēc divu nedēļu pārcelšanas, kad komisijas sēdes nevarēja notikt, jo vairums deputātu uz sēdēm nebija ieradušies un netika savākts balsojumam nepieciešamais kvorums, otrdien sēde notika - no 13 deputātiem uz komisijas sēdi šodien bija ieradušies septiņi. Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola sēdē skaidroja, ka Finanšu ministrijas skatījumā esošais normatīvais regulējums tikai daļēji aizstāv ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273203-atbalsta-priekslikumu-aizdevumus-lidz-30-dienam-ar-atmaksu-viena-maksajuma-limitet-lidz-50-no-minimalas-algas/\n273203\nTue, 14 Aug 2018 15:17:59 +0200\n\n\nLatvija atbalsta atteikšanos no laika maiņas\nPēdējā gada laikā Eiropā ir aktualizējies jautājums par nepieciešamību pārskatīt pašreizējo pulksteņa pārregulēšanas kārtību ES, tāpēc EK nolēmusi apzināt ES valstu iedzīvotāju viedokli par spēkā esošo kārtību, kādā ES notiek pāreja uz vasaras laiku un atpakaļ. Latvija atbalsta vienotu dalībvalstu atteikšanos no divkāršās laika maiņas (pārejas uz vasaras laiku un atpakaļ), ja vasaras laiks ES vienoti tiks noteikts kā pamatlaiks, kas netiek grozīts un tiks nodrošināta harmonizēta pieeja visā ES. Šāds lēmums būtu optimāls ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko stāvokli un ievērojot pozitīvo vasaras laika ietekmi (ekonomiskā aktivitāte, veselības uzlabošanās), par ko liecina arī Ekonomikas ministrijas apzināto Latvijas nevalstisko organizāciju, institūciju un uzņēmēju paustais viedoklis. Vienlaikus Latvija neatbalsta, ka pāreja uz vasaras laiku vai tā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273202-latvija-atbalsta-atteiksanos-no-laika-mainas/\n273202\nTue, 14 Aug 2018 14:02:10 +0200\n\n\nLatvijā notiks dialogi ar iedzīvotājiem par Eiropas nākotni\nRudenī Ārlietu ministrija organizēs dialogus ar Latvijas iedzīvotājiem par Eiropas nākotni. Ministrija atbalstīs diskusiju sēriju ar Latvijas iedzīvotājiem tiešsaistes platformā un klātienē, lai tieši un nepastarpināti uzklausītu Latvijas iedzīvotāju domas un cerības par Eiropas nākotni un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību Eiropas Savienības (ES) nākotnes veidošanā. Šādi Latvija piedalīsies visās ES dalībvalstīs notiekošajās konsultācijās ar iedzīvotājiem par Eiropas nākotni. Pēc Francijas prezidenta Emanuela Makrona ierosinājuma šogad no aprīļa līdz novembrim visās Eiropas Savienības dalībvalstīs notiek plaša ES iedzīvotāju viedokļa izzināšana. Eiropas pilsoņus aicina paust savu viedokli par to, kādas pārmaiņas vajadzīgas Eiropā, lai tā varētu palīdzēt piepildīt cilvēku cerības, lai tā nodarbotos ar lietām, kas cilvēkiem patiešām svarīgas, un piedāvātu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273201-latvija-notiks-dialogi-ar-iedzivotajiem-par-eiropas-nakotni/\n273201\nTue, 14 Aug 2018 13:20:20 +0200\n\n\nLatvijas tiesneši gatavojas simtgades konferencei\nPamatziņojumus konferencē sniegs tiesību zinātņu doktori Sanita Osipova un Egils Levits. Satversmes tiesas tiesnese, LU Juridiskās fakultātes profesore Sanita Osipova atskatīsies uz Latvijas tiesību sistēmas veidošanu un nostiprināšanu līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā. Savukārt Eiropas Savienības Tiesas tiesneša Egila Levita tēma par Latvijas tiesību attīstību kopš 1990. gada – no padomju sistēmas uz modernu Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību sistēmu. Iecerēts, ka Latvijas tiesnešus uzrunās Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Konferences noslēguma daļā tiesneši pievērsīsies pašpārvaldes institūciju vēlēšanām. Tiesnešu uzklausīs ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273200-latvijas-tiesnesi-gatavojas-simtgades-konferencei/\n273200\nMon, 13 Aug 2018 15:45:57 +0200\n\n\nIerosināta lieta par normām, kas elektroenerģijas ražotājiem, kuri saņem valsts atbalstu obligātā iepirkuma veidā, regulē pārkompensācijas aprēķinu un pašpatēriņa kontroli\nApstrīdētās normas Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” (turpmāk – Noteikumi Nr. 221): 91. punkts paredz, ka Noteikumu Nr. 221 28.2punktu [1] piemēro ar 2019. gada 1. jūniju. 92. punkts paredz, ka Noteikumu Nr. 221 29.4. apakšpunktu [2] piemēro ar 2019. gada 1. jūliju. 98. punkts nosaka: “Komersanti, kuri līdz 2019. gada 1. jūnijam ir uzsākuši koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, līdz 2019. gada 1. jūnijam iesniedz sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 28.1punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu.” 99. punkts paredz, ka gadījumā, ja ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273180-ierosinata-lieta-par-normam-kas-elektroenergijas-razotajiem-kuri-sanem-valsts-atbalstu-obligata-iepirkuma-veida-regule-parkompensacijas-aprekinu-un-paspaterina-kontroli/\n273180\nMon, 13 Aug 2018 09:31:24 +0200\n\n\nSatversmes tiesu apmeklē tiesību zinātņu vasaras skolas dalībnieki no Vācijas un Latvijas\nApmeklējuma laikā Satversmes tiesas darbinieki delegācijas pārstāvjiem stāstīja par Satversmes tiesas vēsturi, kompetenci un funkcijām, par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā un tiesas ikdienas darbu. Delegācijai tika sniegta informācija par Satversmes tiesas tiesnešu izvirzīšanas un apstiprināšanas amatā kārtību, viņu pilnvarām, kā arī sniegts plašāks ieskats Satversmes tiesas procesā, akcentējot tiesas nozīmīgo lomu Latvijas kā tiesiskas demokrātiskas valsts vērtību stiprināšanā. Tiesnese Daiga Rezevska delegācijas pārstāvjiem stāstīja par aktuālākajām Satversmes tiesā izskatītajām lietām, vēršot uzmanību uz tiesas secinājumiem un spriedumos iekļautajām atziņām. Tikšanās noslēgumā tiesnese Daiga Rezevska universitāšu pārstāvjiem dāvināja Satversmes tiesas nozīmīgāko spriedumu krājumu angļu valodā, kurā apkopoti svarīgākie Satversmes tiesas pieņemtie ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273179-satversmes-tiesu-apmekle-tiesibu-zinatnu-vasaras-skolas-dalibnieki-no-vacijas-un-latvijas/\n273179\nMon, 13 Aug 2018 09:26:41 +0200\n\n\nIerosināta lieta par normu, kas aizliedz ierīkot spēļu zāles atsevišķās Rīgas vēsturiskā centra teritorijās\nApstrīdētā norma Tā noteic aizliegumu ierīkot spēļu zāli Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas JC, JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijās, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcas. Augstāka juridiskā spēka norma Satversmes 105. panta pirmais, otrais un trešais teikums: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.” Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Administratīvās rajona tiesas tiesvedībā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc privātpersonas pieteikuma par Rīgas domes lēmuma atcelšanu. Ar minēto lēmumu, citastarp pamatojoties arī uz apstrīdēto normu, Rīgas dome atcēlusi privātpersonai izdoto administratīvo aktu – atļauju atvērt spēļu zāli. Administratīvā rajona tiesa uzskata, ka apstrīdētā norma ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/273178-ierosinata-lieta-par-normu-kas-aizliedz-ierikot-spelu-zales-atseviskas-rigas-vesturiska-centra-teritorijas/\n273178\nFri, 10 Aug 2018 08:57:44 +0200\n\n