Jursta Vārds - Ziņas http://www.juristavards.lv Ziņas lv http://www.juristavards.lv Mon, 21 Aug 2017 07:40:24 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 \nNoslēdzies starptautisks pētījums korporatīvās atbilstības jomā\nPētījuma koordinatores Jūlijas Terjuhanas un zinātniskās koordinatores zvērinātas advokātes Ramonas Miglānes vadībā no 2016. gada oktobra līdz 2017. gada aprīlim Latvijas normatīvo regulējumu šajā jomā analizēja Līva Rudzīte, Kalvis Egnīzers, Juris Krasovskis, Oļegs Sedjakins, Madara Meļņika, kā arī atbalstu pētījuma sagatavošanā sniedza valodas lietojuma koordinatores Elvīra Krēķe un Elīna Andrijevska. 1193 lapaspušu biezajā pētījumā, kas tapis sadarbībā ar starptautisko advokātu biroju K&L Gates, apkopota informācija par 24 Eiropas Padomes dalībvalstīm, sniedzot ieskatu arī plānotajām normatīvā regulējuma izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā turpmāko piecu gadu laikā. Pētījums ir pieejams ikvienam interesentam ELSA mājaslapā un var tikt izmantots kā vērtīgs avots, lai iepazītos ar normatīvo regulējumu šajā tiesību jomā. Līdztekus šim ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271192-nosledzies-starptautisks-petijums-korporativas-atbilstibas-joma/\n271192\nThu, 17 Aug 2017 13:27:00 +0200\n\n\nUzņēmēji tiek aicināti aizpildīt aptauju par komercdarbības vidi Latvijā\nAptauja tiek veikta OECD un Latvijas valdības pasūtījuma nolūkā izvērtēt justīcijas pieejamību uzņēmumiem un integrējošo izaugsmi Latvijā. Šī aptauja ne vien palīdzēs sagatavot pārskatu par komerctiesību režīmu un saprast valsts pakalpojumu noderīgumu un ērtumu saimnieciskās darbības veicējiem, bet arī apzināt uzņēmēju juridiskās problēmas un to risināšanas ceļus. Aptauja uzņēmējiem tiek izplatīta ar mērķi identificēt iespējamos tieslietu jomas darbības uzlabojumus, lai nākotnē būtu iespējams nevien uzlabot un stiprināt valsts tieslietu sistēmu darbību, bet arī atbalstīt ekonomikas attīstību un izaugsmi. Paredzēts, ka aptaujas rezultāti ļaus vairāk identificēt Komerclikuma regulējuma un piemērošanas prakses trūkumus, kas traucē mūsdienīgai uzņēmējdarbības videi, kā arī tieslietu sistēmas pakalpojumu nepieciešamību uzņēmējiem, lai nodrošinātu draudzīgu tiesisko vidi ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271179-uznemeji-tiek-aicinati-aizpildit-aptauju-par-komercdarbibas-vidi-latvija/\n271179\nWed, 16 Aug 2017 16:26:53 +0200\n\n\nValdība atbalsta TM ierosinātos grozījumus, kas precizē izmeklēšanas cietumos apcietināto tiesības tikties ar viesiem\nParedzētie grozījumi skaidri definēs tikšanās mērķi un to, ka uz tikšanos ar apcietināto ierodas radinieki, nevis personas, kas par tādiem uzdodas, kā arī ar attiecīgu atļauju, apcietinātajām personām ļaus tikties ar personām, kurām nav kopīgu mantisko vai ģimenisko saišu ar apcietināto, taču tikai tādos gadījumos, ja apcietinātajam ilgi nav bijuši viesi, tiesa šādai tikšanās reizei ir jāveicina apcietinātā sociālo kontaktu saglabāšana un veicināšana. Ar šiem grozījumiem ir paredzēts novērst sociāli nelabvēlīgu personu vēlmi un iespējas ierasties uz tikšanos ar apcietināto, kā arī novērst ļaunprātīgu tikšanos īstenošanu un aizsargāt kriminālprocesuālās intereses. Likuma grozījumi arī paredz kārtību, kādā var apstrīdēt cietuma priekšnieka lēmumu, kā arī vairākas redakcionālas izmaiņas un precizējumus. Paredzētie grozījumi ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271178-valdiba-atbalsta-tm-ierosinatos-grozijumus-kas-precize-izmeklesanas-cietumos-apcietinato-tiesibas-tikties-ar-viesiem/\n271178\nWed, 16 Aug 2017 14:39:02 +0200\n\n\nMinistru kabinets atbalsta grozījumus likumā “Par valsts noslēpumu”\nLikuma grozījumus ir izstrādājusi Ministru kabineta izveidotā darba grupa Tieslietu ministrijas vadībā, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu saskaņā ar Satversmes tiesas 2017. gada 10. februāra spriedumu. Grozījumi paredz noteikt personai tiesības tikt uzklausītai un informētai gan atbilstības izvērtēšanas procesā, gan arī pēc lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam atteikumu. Jaunais tiesiskais regulējums nodrošinās vienotu drošības iestāžu praksi attiecībā uz kārtību, kādā personas tiks informētas par iemesliem negatīva lēmuma pieņemšanai. Likumprojektā ir iekļauts regulējums par jaunu speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam atteikumu un anulēšanas apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. Atbilstoši jaunajai kārtībai šādu valsts drošības iestādes lēmumu varēs apstrīdēt ģenerālprokuroram, kura lēmums savukārt būs ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271177-ministru-kabinets-atbalsta-grozijumus-likuma-par-valsts-noslepumu/\n271177\nWed, 16 Aug 2017 12:18:58 +0200\n\n\nAugstākā tiesa aicina Valsts kontroli izvērtēt direktora vietnieka amata lietderīgumu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā\nVienlaikus Augstākā tiesa pieņēma blakus lēmumu, ar kuru vērš uzmanību uz Veselības ministrijas un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra rīcību, izveidojot un saglabājot centra direktora vietnieka amatu bez funkcionālas nepieciešamības. Blakus lēmums tālākai rīcībai nosūtīts Valsts kontrolei. Blakus sūdzības izskatīšanas gaitā Augstākā tiesa konstatēja, ka dienā, kad tika izdots veselības ministres rīkojums par pieteicējas pārcelšanu centra direktora vietnieces amatā, centra direktors izdevis rīkojumu par šīs amata vietas likvidāciju. Centra direktors neatbalstīja pieteicējas pārcelšanu uz centru lietderības trūkuma dēļ, jo minētais amats iepriekš ticis izveidots mākslīgi bez funkcionālas nepieciešamības, lai nodrošinātu citas ierēdnes rotāciju. Tā kā minētā ierēdne dienesta attiecības izbeigusi, centrs, izvērtējot šī amata lietderību, lai ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271176-augstaka-tiesa-aicina-valsts-kontroli-izvertet-direktora-vietnieka-amata-lietderigumu-valsts-tiesu-medicinas-ekspertizes-centra/\n271176\nWed, 16 Aug 2017 09:35:20 +0200\n\n\nTieslietu ministrs pieņem astoņu zvērinātu tiesu izpildītāju palīgu svinīgo solījumu\nSvinīgo solījumu nodeva zvērinātas tiesu izpildītājas Elīnas Balasanjanas palīdze Elīna Konone, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Gehtmaņa palīdze Eva Feldmane, zvērināta tiesu izpildītāja Oskara Muižnieka palīdze Kristīne Damalte, zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas palīdze Arta Šmukste, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova palīdze Ilze Kaļva, zvērinātas tiesu izpildītājas Gunitas Špēlas palīdze Maija Celma, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas palīgs Andejs Voronovs, kā arī zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas palīdze Sandra Podniece. Nododot svinīgo solījumu, tiesu izpildītāju palīgi solīja godīgi un apzinīgi pildīt savus amata pienākumus. Sveicot jaunos palīgus, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka tiesu izpildītāja palīgam ir svarīga loma tiesiskās kārtības nodrošināšanā, turklāt amata ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271175-tieslietu-ministrs-pienem-astonu-zverinatu-tiesu-izpilditaju-paligu-svinigo-solijumu/\n271175\nMon, 14 Aug 2017 14:43:16 +0200\n\n\nIerosināta lieta par kārtību, kādā tiek atteikts izsniegt industriālās drošības sertifikātu\nApstrīdētās normas Likuma “Par valsts noslēpumu” 7. panta piektās daļas sestais teikums: “Ģenerālprokurora lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.” Likuma “Par valsts noslēpumu” 7. panta piektās daļas astotais teikums: “Pretendentam paziņojums par atteikumu izsniegt industriālās drošības sertifikātu vai par tā anulēšanu tiek nosūtīts, neizklāstot tajā atteikuma pamatojumu.” Ministru kabineta 2006. gada 23. maija noteikumu Nr. 412 “Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas vai anulēšanas kārtība” 12. punkta otrais teikums: “Ja ir pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt industriālās drošības sertifikātu, komersants atkārtoti pieteikumu industriālās drošības sertifikāta saņemšanai var iesniegt ne agrāk kā piecus ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271156-ierosinata-lieta-par-kartibu-kada-tiek-atteikts-izsniegt-industrialas-drosibas-sertifikatu/\n271156\nFri, 11 Aug 2017 14:00:39 +0200\n\n\n Uzlabo juridiskās pārstāvības nodrošināšanu bērnu nolaupīšanas lietās \nTieslietu ministrijas valsts sekretārs R. Kronbergs, uzsverot Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un zvērinātu advokātu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzībā, atzīmēja, ka, “tuvojoties Latvijas simtgadei, mēs pāršķiram jaunu lapaspusi nozīmīgai sadarbībai, kas turpmāk būtiski palīdzēs aizsargāt mūsu mazāko sabiedrības pārstāvju intereses un drošību. Bērni ir mūsu nākotne, turklāt bērnu tiesību aizsardzība ir viena no Tieslietu ministrijas darbības prioritātēm. Šīs prioritātes īstenošanā svarīgu lomu ieņem arī advokāti, tāpēc Tieslietu ministrija augsti novērtē Latvijas Zvērinātu advokātu padomes un zvērinātu advokātu apņemšanos, kas sekmē saistošo starptautisko līgumu izpildi Latvijas Republikā, tostarp piedāvājot ārvalsts pieteikuma iesniedzējiem plašākas kvalitatīvas juridiskā atbalsta iespējas.” Paredzēts, ka no 2017. gada 1. septembra ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271154-uzlabo-juridiskas-parstavibas-nodrosinasanu-bernu-nolaupisanas-lietas/\n271154\nThu, 10 Aug 2017 12:32:13 +0200\n\n\nAtzinīgi novērtē Tiesu administrācijas darbu tieslietu sistēmas modernizēšanā\nTieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver: “Esmu gandarīts par iestādes īstenotajām inovācijām, veicinot Tieslietu sistēmas e-pakalpojumu pieejamību sabiedrībai, un īpašu pateicību vēlos paust galvenajiem attīstības virzītājiem – Latvijas uzņēmēju organizācijām - Ārvalstu investoru padomei Latvijā, Latvijas Komercbanku asociācijai, Latvijas Darba devēju konfederācijai un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai”. Tiesu administrācijas direktors Edvīnu Balševics vizītes laikā iepazīstināja ar  tiesu e-pakalpojumiem, kas izvietoti vietnē www.manas.tiesas.lv.  Tika prezentēts arī projekts, kura ietvaros plānots pilnībā pāriet uz elektronisku lietu, e-tiesnesi, blokķēžu datubāzes izmantošanu, robotizāciju un lielapjoma datu apstrādi procesu analīzei. “Brīdī, kad arvien vairāk analizē katru darbību, ko veic tiesās, kad ir nepieciešams izsekot un pamatot katra eiro ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271153-atzinigi-noverte-tiesu-administracijas-darbu-tieslietu-sistemas-modernizesana/\n271153\nThu, 10 Aug 2017 12:20:50 +0200\n\n\nPublisku personu konkurences neitralitātes principa ignorēšana ir drauds uzņēmējdarbības attīstībai\nKP priekšsēdētāja S. Ābrama: “Aizvien biežāka kļūst tendence, ka valsts vai pašvaldība veido uzņēmumus tirgū, kurā patērētāju vajadzības spēj veiksmīgi nodrošināt privātie uzņēmumi. Šādi tiek izjaukts tirgus līdzsvars, radot diskriminējošus apstākļus privātajam sektoram, jo valsts vai pašvaldību administratīvie resursi to uzņēmumiem var nodrošināt konkurences priekšrocības. Konkurences neitralitātes principa ignorēšana samazina privāto uzņēmumu, tajā skaitā starptautisko investoru, vēlmi investēt tehnoloģijās un komercdarbības attīstībā, ilgtermiņā vājinot konkurenci tirgū un kaitējot Latvijas ekonomikas attīstībai kopumā”.  Jau šā gada 9. maijā ziņots, ka Ministru kabinets atlika Konkurences likuma grozījumu skatīšanu, lai KP nodrošinātu efektīvākas pilnvaras vērsties pret valsts un pašvaldību jeb publisku ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271152-publisku-personu-konkurences-neitralitates-principa-ignoresana-ir-drauds-uznemejdarbibas-attistibai/\n271152\nThu, 10 Aug 2017 12:11:17 +0200\n\n\nRada priekšnoteikumus ātrākai krimināllietu izmeklēšanai\nKriminālprocesa likuma grozījumu mērķis ir paātrināt vienkāršu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un turpmāku kriminālprocesa virzību, kā arī panākt soda piemērošanu iespējami īsākā laikā. Šobrīd policija mazāk smagu noziegumu izmeklēšanā iegulda lielus resursus, ko daudz lietderīgāk būtu novirzīt smagāku noziegumu izmeklēšanai. Tāpēc likumprojekta mērķis ir atteikties no formālām, dublējošām procesuālajām darbībām un radīt priekšnosacījumus efektīvākai izmeklēšanai, kā arī ātrākai un vienkāršotai kriminālprocesa virzībai uz prokuratūru un tiesu. Paredzēts arī vienkāršot kriminālprocesu lietvedības apturēšanu, atjaunošanu un izbeigšanu noilguma gadījumā. Priekšlikumus Kriminālprocesa likuma grozījumiem piedāvāja Valsts policija, pamatojoties uz Eiropas Komisijas projektā gūtajiem secinājumiem par astoņu ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271151-rada-prieksnoteikumus-atrakai-kriminallietu-izmeklesanai/\n271151\nWed, 09 Aug 2017 10:00:00 +0200\n\n\nAtbalsta būtiskus uzlabojumus kooperatīvo sabiedrību regulējumā\nLikumprojektu pakete (likumprojekts “Kooperatīvo sabiedrību likums” un likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””) paredz vairākas izmaiņas. Piemēram, turpmāk kooperatīvās sabiedrības netiks iedalītas komersantos un nekomersantos (komersanta statuss kooperatīvajās sabiedrībās būs noteikts vien gadījumā, ja tas izrietēs no speciālajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, Krājaizdevu sabiedrību likumā). Tāpat vairs nav paredzēts izdalīt kooperatīvo sabiedrību veidus (dzīvokļu, laivu un garāžu īpašnieku, lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu u.c.). Ja attiecīgās nozares ministrija uzskata, ka ir nepieciešams atsevišķs regulējums konkrētās nozares tiesību subjektiem (piemēram, lauksaimniecības pakalpojumu, mežsaimniecības pakalpojumu vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības), šāds regulējums ir jāiestrādā ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271150-atbalsta-butiskus-uzlabojumus-kooperativo-sabiedribu-regulejuma/\n271150\nTue, 08 Aug 2017 14:22:39 +0200\n\n\nAktualizē iedzīvotāju agrīnās brīdināšanas sistēmas noteikumus\nJaunie MK noteikumi noteiks un regulēs agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtību. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likums nosaka, ka valsts agrīnās brīdināšanas sistēma ir autonomi funkcionējoša tehnoloģiska sistēma vai šādu sistēmu kopums, kas nodrošina agrīno brīdināšanu – mērķtiecīgu un nekavējoties veicamu cilvēku un atbildīgo institūciju informēšanu par katastrofu vai katastrofas draudiem un nepieciešamo rīcību. Vienotajā agrīnās brīdināšanas sistēmā, kuru pēc informācijas saņemšanas par katastrofu aktivizē VUGD, ietilpst trauksmes sirēnas, kā arī elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuru loma ir ziņot par katastrofu un tās draudiem pēc iespējas ātrāk un lielākam cilvēku skaitam, kā arī informēt par turpmāko rīcību. Jaunajos noteikumos ir paredzēts, ka elektroniskie ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271149-aktualize-iedzivotaju-agrinas-bridinasanas-sistemas-noteikumus/\n271149\nTue, 08 Aug 2017 12:40:20 +0200\n\n\nVID komentārs par sludinājumu izvietošanas vietni www.ss.lv\nVID mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, nevis likt tai šķēršļus, tādēļ dienests primāri izvēlās aicināt komersantus uz sadarbību, kontroles un saimniecisko darbību ierobežojošos pasākumus atstājot kā galējās nepieciešamības mehānismus. VID pateicas visiem uzņēmumiem, ar kuriem šī sadarbība ir veiksmīga. Taču, ja pat pēc vairākkārtīgiem lūgumiem un sadarbības mēģinājumiem pēdējā pusgada laikā VID tā arī nav izdevies vienoties ar kādu konkrētu komersantu par likumā noteiktās informācijas sniegšanu, diemžēl VID bija spiests pieņemt vienu no galējiem mēriem un lemt par uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu. Vēršam uzmanību, ka nevienā gadījumā komersantiem netiek pieprasīta visa datu bāze. Informācija tiek pieprasīta vienīgi spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros, un VID pieprasījumos vienmēr tiek norādīts sniedzamās informācijas apjoms, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271148-vid-komentars-par-sludinajumu-izvietosanas-vietni-wwwsslv/\n271148\nTue, 08 Aug 2017 12:30:54 +0200\n\n\nValsts vides dienests Valmierā novērš kokzāģētavas putekļu piesārņojumu\nŠīs vasaras sākumā, reaģējot uz Valmieras iedzīvotāju sūdzībām, tiesībsargs konstatēja, ka Valmieras pilsētas teritorijā, pārvietojamā kokapstrādes tehnika, kas tiek darbināta ārtelpās, rada cilvēku veselībai nevēlamu putekļu piesārņojumu. Tiesībsargam izpētes procesā pārsteidzošs šķita arī fakts, ka atbildīgā valsts pārvaldes iestāde – VVD – šādu darbību ilgāku laiku atzinusi par pieļaujamu, turklāt atstājot bez vērības vairākkārtīgas iedzīvotāju sūdzības. Tomēr situācija ir mainījusies. Tiesībsargs: “Šajā gadījumā nepārprotami ir pārkāptas Satversmē paredzētās tiesības uz veselību un labvēlīgu vidi. Pozitīvi vērtējams, ka VVD ir ne vien spējis drosmīgi atzīt savas kļūdas, bet arī mainījis iepriekš pausto nostāju.” Tiesībsargs uzsver, ka ir jābūt samērībai starp sabiedrības un uzņēmēju tiesībām un interesēm. Lai nerastos ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271130-valsts-vides-dienests-valmiera-novers-kokzagetavas-puteklu-piesarnojumu/\n271130\nFri, 04 Aug 2017 11:16:20 +0200\n\n\nIerosināta lieta par Soda izpildes kodeksa normu, kas liedz pārsūdzēt IeVP lēmumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanas atteikumu\nApstrīdētā norma Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21panta piektā daļa: “Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmums nav pārsūdzams.” Augstāka juridiska spēka norma Satversmes 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.” Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta (turpmāk –Augstākā tiesa) pieteikumiem. Augstākās tiesas tiesvedībā ir administratīvās lietas, kurās tiek izskatītas blakus sūdzības par Administratīvās rajona tiesas atteikumiem pieņemt izskatīšanā notiesāto personu pieteikumus. Vienā no pieteikumiem notiesātais lūdza atzīt par prettiesisku brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumu, ar kuru atteikts virzīt notiesātā iesniegumu par soda izciešanas režīma mīkstināšanu izskatīšanai brīvības atņemšanas iestādes ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271129-ierosinata-lieta-par-soda-izpildes-kodeksa-normu-kas-liedz-parsudzet-ievp-lemumu-par-soda-izciesanas-rezima-mikstinasanas-atteikumu/\n271129\nFri, 04 Aug 2017 09:22:25 +0200\n\n\nApturēta sludinājumu vietnes ss.lv saimnieciskā darbība\nPatlaban ss.lv vēl darbojas, jo pēc lēmuma par saimnieciskās darbības apturēšanu, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļa pašu domēnu slēdz piecu dienu laikā. Situācijā, kad ir apturēta uzņēmuma saimnieciskā darbība, aicinām patērētājus neveikt maksājumus par sludinājumu ievietošanu. Liekot uzsvaru uz godīgu komercpraksi lietoto auto tirdzniecībā, VID jau kopš gada sākuma SIA “Internet” lūdza sniegt pamatinformāciju par personām, kas ievieto lietotu auto sludinājumus portālā ss.lv. Šī informācija ir svarīga, jo ir pamatotas aizdomas, ka atsevišķas personas portālu izmanto, lai organizētu PVN izkrāpšanas shēmas. VID ir atklājis vairākas šādas shēmas. Vienā no tām bija iesaistīts vairāk nekā 700 automobiļu, radot zaudējumus pusmiljons eiro apmērā. Komersantam 2017. gadā tika izsūtītas četras brīdinājuma ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271128-aptureta-sludinajumu-vietnes-sslv-saimnieciska-darbiba/\n271128\nFri, 04 Aug 2017 09:11:29 +0200\n\n\n“Turības” vasaras skolas studenti apmeklē Augstāko tiesu\nĀrvalstu studenti ir ieradušies Latvijā, lai divas nedēļas Biznesa augstskolā “Turība” piedalītos Mediācijas vasaras skolā – intensīvās mācībās par mediāciju. Studenti bija izrādījuši interesi par Latvijas Augstāko tiesu, kā arī apmeklēs Saeimu un ieslodzījuma iestādes. Tikšanās laikā Anita Zikmane viesiem stāstīja par Latvijas tiesu sistēmas struktūru, sniedzot detalizētāku informāciju par Augstāko tiesu, tās darbību, departamentu darbu. Augstākās tiesas pārstāve iepazīstināja arī ar tiesas darbības stratēģiju, tiesu informācijas sistēmu, zinātniski analītiskās nodaļas darbu un citām aktuālām tēmām. Studenti izrādīja interesi par Augstāko tiesu, uzdodot interesējošos jautājumus gan saistībā ar tiesnešu iecelšanu amatā, gan ar nolēmumu sistematizāciju datubāzēs un to anonimizēšanu. Viesi arī apskatīja tiesas telpas, tiesas muzeju un tā krājumu, ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271127-turibas-vasaras-skolas-studenti-apmekle-augstako-tiesu/\n271127\nThu, 03 Aug 2017 15:49:24 +0200\n\n\nMKK skatīs Sejas aizsegšanas ierobežojuma likumprojektu\nLikumprojekta mērķis ir nodrošināt vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšanu, latviskās un eiropeiskās kultūrtelpas aizsardzību, kā arī atvērtu savstarpējo sabiedrības locekļu saziņu un kopā dzīvošanu, sekmējot sabiedrības drošību kopumā. Likumprojekts paredz ierobežojumus sejas aizsegšanai publiskās vietās, tādējādi nosakot atklātas sabiedrības pamatvērtības. Likuma ierobežojumi attieksies uz visām sabiedrības grupām neatkarīgi no personu dzimuma, vecuma, reliģiskās vai filozofiskās apziņas, rases un etniskās piederības. Tie būs attiecināmie uz jebkura veida sejas aizsegšanu, piemēram, masku, ķiveri, kas aizsedz seju, tostarp seju aizsedzošu apģērbu (burqa vai niqab). Tieslietu ministrija uzsver, ka seja var tikt uzskatīta par aizsegtu, kad ir ierobežota vai neiespējama personas identificēšana, ierobežota iespēja redzēt personas sejas vaibstus tādā mērā, kas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271126-mkk-skatis-sejas-aizsegsanas-ierobezojuma-likumprojektu/\n271126\nThu, 03 Aug 2017 11:07:18 +0200\n\n\nJūrmalas dome prettiesiski noteikusi maksu par kapavietas nomu\nJūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos par kapsētu darbību un uzturēšanu cita starpā paredzēta gada maksa par kapavietas nomu – 1 euro par kvadrātmetru. Dome norāda, ka valsts nav noteikusi kapavietu uzturēšanas kārtību, un dome ieviesusi maksu par kapavietas nomu, lai varētu uzturēt un apsaimniekot kapsētas. Kapsētu izveidošana un uzturēšana ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, kuras īstenošanai pašvaldības drīkst izdot saistošus noteikumus. Tomēr tiem ir jābūt tiesiskiem un jāizslēdz jebkāda patvaļīga rīcība no vietvaras puses. Būtiski uzsvērt, ka autonomo funkciju izpilde pašvaldībai jāfinansē no sava budžeta, ja vien likumā nav noteikts citādāk. Kapsēta kā pašvaldības īpašums, kas nodots publiskā lietošanā, primāri izmantojama jūrmalnieku vajadzībām. Tiesībsargs: “Jūrmalas dome, nosakot maksu par kapavietas ...\nhttp://www.juristavards.lv/zinas/271125-jurmalas-dome-prettiesiski-noteikusi-maksu-par-kapavietas-nomu/\n271125\nThu, 03 Aug 2017 10:33:00 +0200\n\n