Jursta Vārds - Jaunumi https://www.juristavards.lv Jaunumi lv https://www.juristavards.lv Wed, 20 Feb 2019 03:10:01 -0700 https://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://www.juristavards.lv 240 47 \n“Latvijas Vēstneša” auditorija janvārī – katrs 4. interneta lietotājs\n“Latvijas Vēstneša” platformu veido četras vietnes – vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un juristavards.lv, no kurām pēdējās trīs piedalās starptautiskās interneta pētījuma aģentūras “Gemius” ikmēneša pētījumā. Vietne vestnesis.lv, kurā iedzīvotājiem pieejams oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis”, pētījumā nepiedalās informācijas drošības apsvērumu dēļ. Tātad, runājot par pētījuma “gemiusAudience”* datiem, “Latvijas Vēstneša” platformas kopainas raksturojums ir vien par trim vietnēm. 375 106 reālie lietotāji Latvijā jeb 25,34% no visiem Latvijas interneta lietotājiem – tāda ir “Latvijas Vēstneša” sasniegtā auditorija janvārī. Tātad aptuveni katrs ceturtais interneta lietotājs vecumā no 7 līdz 74 gadiem ir izmantojis vienu vai vairākas no “Latvijas Vēstneša” vietnēm (likumi.lv, lvportals, ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274204-latvijas-vestnesa-auditorija-janvari-katrs-4-interneta-lietotajs/\n274204\nTue, 19 Feb 2019 14:27:34 +0200\n\n\nSatversmes 97. gadadienā apbalvo skolēnus no 21 skolas un runā par cilvēka iekšējo brīvību\nCeremoniju atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Viņa savā uzrunā stāstīja, kāpēc Satversmes tiesa nolēma organizēt šo konkursu. Viņa uzsvēra, ka konkursa mērķis ir plašāks un nozīmīgāks, nekā vien aicinājums skolu jaunatnei iepazīties ar Satversmes tekstu. Ineta Ziemele vērsa uzmanību, ka Satversmes tiesa caur šo iniciatīvu vēlējās rosināt jauniešus uzdot jautājumus, kāpēc Latvijas tauta sev noteica tieši tādu Satversme, kāpēc Satversmē ietverti tādi valsts pamati, kā to nosaka Satversmes I nodaļa, un kāpēc Satversmes 8. nodaļā ietverts konkrētais pamattiesību katalogs. Ineta Ziemele atzina, ka atbildes uz šiem jautājumiem stāsta, kāpēc nepieciešama Latvijas valsts šodien un nākotnē. Viņa teica, ka Latvijā kā demokrātiska tiesiskā valstī tiek garantētas cilvēka pamattiesības, un uzsvēra, ka tieši šāda valsts iekārta ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274203-satversmes-97-gadadiena-apbalvo-skolenus-no-21-skolas-un-runa-par-cilveka-ieksejo-brivibu/\n274203\nTue, 19 Feb 2019 12:03:15 +0200\n\n\nPatērētāju tiesību aizsardzības centrā 2018. gadā saņemto sūdzību par finanšu pakalpojumiem analīze\n2017. gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu bija ievērojami palielinājies patērētāju iesniegto sūdzību skaits par visām jomām – 197 sūdzības 2016. gadā un 284 sūdzības 2017. gadā, savukārt 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu sūdzību skaits ir palielinājies tikai par citiem finanšu pakalpojumiem (+20,00%), kamēr samazinājies tas ir par parādu atgūšanu (-36,23%), apdrošināšanu (-29,00%) kā arī par kreditēšanu (-7,89%).  Kopumā no patērētājiem saņemto sūdzību kopējais skaits 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu ir samazinājies par 19,01%. 2018. gadā patērētāji attiecībā uz kredītiestādēm visvairāk ir sūdzējušies par Swedbank AS, par kuru sūdzību skaits ir vairāk kā dubultojies (7 sūdzības 2017. gadā un 15 sūdzības 2018. gadā).  Tāpat sūdzību skaits 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu ir pieaudzis arī par Luminor Bank AS (10 sūdzības 2017. gadā un ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274202-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-centra-2018-gada-sanemto-sudzibu-par-finansu-pakalpojumiem-analize/\n274202\nMon, 18 Feb 2019 15:33:52 +0200\n\n\nBūtiski vienkāršota publisko dokumentu aprite starp ES dalībvalstīm\nES Padomē 2016. gada 6. jūlijā tika pieņemta regula (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības ES, un grozījumi Regulā (ES) Nr. 1024/201, kuri paredz, ka publiskie dokumenti un to apliecinātas kopijas ir jāatbrīvo no legalizācijas un apostille (dokumentu īstuma apliecināšanas) formalitātēm. Atbrīvojums no legalizācijas un apostille formalitātēm piemērojams tiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām, ko izdevušas kādas ES dalībvalsts publiskās iestādes un, kas iesniegti citas dalībvalsts publiskām iestādēm. Piemēram, dokumentiem, ko izsniedzis tiesas sekretārs vai tiesas amatpersona, administratīviem dokumentiem, notariāliem aktiem, oficiāliem apliecinājumiem, kas norādīti uz privātiem dokumentiem un diplomātiskiem un konsulāriem dokumentiem. Atbrīvojums piemērojams ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274201-butiski-vienkarsota-publisko-dokumentu-aprite-starp-es-dalibvalstim/\n274201\nMon, 18 Feb 2019 14:27:33 +0200\n\n\nKP tiesvedības pret AKKA/LAA nominētas starptautiskai balvai\nNominācijā “Enforcement action of the year” kā laureāti izvirzīti četri konkurences uzraugi – Eiropas komisija, ASV Federālā tirdzniecības komisija, ASV Vašingtonas štata ģenerālprokurors, tostarp arī Latvijas Republikas Konkurences padome. Laureāts tiks noteikts atklātā sabiedrības balsojumā. KP starptautiski  pamanīta par tiesvedībām, kuras sekoja 2013. gada lēmumam par AKKA/LAA monopolstāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, piemērojot mazajiem un vidējiem veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem par mūzikas atskaņošanu apmeklētājiem domātās telpās ievērojami augstāku tarifu, nekā tas ir Lietuvā un Igaunijā, kā arī vairumā citu ES dalībvalstu. AKKA/LAA pārsūdzēja KP lēmumu gan Administratīvajā apgabaltiesā, gan Augstākajā tiesā. 2017. gadā Eiropas Savienības Tiesa pēc būtības atzina par pamatotu KP piemēroto metodi netaisnīgu cenu novērtēšanā 2013. gada lietā, ar ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274200-kp-tiesvedibas-pret-akkalaa-nominetas-starptautiskai-balvai/\n274200\nMon, 18 Feb 2019 13:04:43 +0200\n\n\nPatentu valde stiprina sadarbību ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju \nEUIPO delegācijas sastāvā Patentu valdē ieradās Starptautiskās sadarbības un juridisko jautājumu departamenta (International Cooperation and Legal Affairs Department) direktors Žoau Negrau (João Negrão), kā arī Eiropas Sadarbības dienesta (European Cooperation Service) pārstāvji Džoana de Moura (Joana de Moura) un Stefano Mančini (Stefano Mancini). Vizītes sākumā EUIPO delegācija sveica Patentu valdi ar starptautiskā pakalpojumu kvalitātes apliecinājuma – ISO 9001:2015 sertifikāta iegūšanu, kas ir nozīmīgs iestādes panākums, ņemot vērā to, ka līdz šim EUIPO projekta ietvaros šo sertifikātu ir ieguvušas tikai astoņas Eiropas Savienības nacionālās rūpnieciskā īpašuma iestādes. Turpinājumā Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis un Juridiskā un administratīvā departamenta direktora vietnieks Arvis Grīnbergs informēja EUIPO pārstāvjus par Patentu valdes paveikto 2018. gadā ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274195-patentu-valde-stiprina-sadarbibu-ar-eiropas-savienibas-intelektuala-ipasuma-biroju/\n274195\nMon, 18 Feb 2019 11:21:24 +0200\n\n\nAtgādinājums šķīrējtiesām un politiskajām partijām\nVienlaikus informējama, ka šķīrējtiesām katru gadu līdz 1. martam Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz apliecinājums tam, ka ir pastāvīgā šķīrējtiesa un tās šķīrējtiesnešu saraksts atbilst Šķīrējtiesu likuma 4.panta prasībām. Uzņēmumu reģistrs aicina partijas un šķīrējtiesas būt atbildīgām, un norādītos dokumentus iesniegt likumā norādītajā termiņā.\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274194-atgadinajums-skirejtiesam-un-politiskajam-partijam/\n274194\nMon, 18 Feb 2019 11:17:27 +0200\n\n\nAtvērta Egila Levita grāmata “Valstsgriba”\nEgils Levits devis būtisku profesionālu ieguldījumu gan Latvijas valsts atjaunošanā, gan tās pārveidē par demokrātisku un tiesisku valsti, gan tās jau kā mūsdienu Eiropas valsts idejiskajā, institucionālajā un tiesiskajā nostiprināšanā un attīstībā. To arī apliecina šī grāmata, kuras 848 lappusēs apkopota Levita publicistika latviešu valodā vairāk nekā 30 gadu garumā. “Mēs esam vēsturiskā transformācijas procesā, kurā rodas jauns laikmets un vecais grimst. Bet šobrīd līdzās pastāv vēl abi divi  – jaunais aust, vecais riet. Šajā situācijā neviena no valstīm, neviena no sabiedrībām neatrodas priekšgalā, neatrodas labākā situācijā par citām. Par šiem jautājumiem ir zināmas diskusijas. Bet nevar apgalvot, ka Amerika ir daudz tālāk to apjaušanā. Latvija kā salīdzinoši neliela valsts, bet ne maza valsts, ir viegli menedžējama un pārvaldāma, ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274193-atverta-egila-levita-gramata-valstsgriba/\n274193\nMon, 18 Feb 2019 11:06:36 +0200\n\n\nDisciplinārtiesa atstāj negrozītu lēmumu par ierosinājumu atcelt tiesnesi no amata\nJautājumu par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu lems Saeima, kurai tiks nosūtīti disciplinārlietas materiāli. Disciplinārlietu pret tiesnesi ierosināja Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja par administratīvo pārkāpumu, par ko atbildība ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15panta ceturtajā daļā. Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā tiesiskumu, kā arī izskatītu pārsūdzētos ģenerālprokurora lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu.\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274183-disciplinartiesa-atstaj-negrozitu-lemumu-par-ierosinajumu-atcelt-tiesnesi-no-amata/\n274183\nFri, 15 Feb 2019 15:15:22 +0200\n\n\nValsts kontrole iebilst pret ideju ļaut bērniem lietot medību ieročus\nAicinājumā atbalstīt sabiedrībā pretrunīgi vērtēto normu ir izskanējis viedoklis, ka Jaunsardzes šaušanas nodarbībās tiek iesaistīti vēl jaunāki bērni. Valsts kontroles ieskatā nav korekti argumentācijā par Ieroču aprites likuma izmaiņām izmantot šo faktu, jo nesen veiktajā revīzijā par Jaunsardzes darbību un attīstību Valsts kontrole secināja, ka nav paveikts viss nepieciešamais, lai nodarbības Jaunsardzē uzskatītu par kvalitatīvām. Valsts kontrole uzsver, ka Jaunsardzes mācību procesā ir nepieciešami tūlītēji būtiski uzlabojumi, tajā skaitā nodarbību organizēšanas drošībā. Pašlaik Aizsardzības ministrija strādā pie Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas un līdz šī gada 1. jūlijam ir apņēmusies uzlabot mācību procesa kvalitāti Jaunsardzē. Starptautiskajās tiesībās ieroču lietošana nepilngadīgajām personām ir jūtīgs jautājums, un ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274182-valsts-kontrole-iebilst-pret-ideju-laut-berniem-lietot-medibu-ierocus/\n274182\nFri, 15 Feb 2019 15:01:56 +0200\n\n\nRSU JURISTA VIDEOPADOMS: Vai pircējam jāmaksā par salauztu vai sabojātu preci?\nRSU Juridiskās fakultātes docentes Ingas Kudeikinas viedoklis Visbiežāk preces tiek saplēstas un sabojātas, tās apskatot vai neveikli paņemot, kad tās izslīd no rokām. Likums nosaka: katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina, bet kā novērtēt, vai zaudējums ir bijis nejaušs vai tīši izdarīts? Par zaudējumu atlīdzināšanu var runāt tad, ja notikušajam ir četri priekšnosacījumi: ir bijusi personas prettiesiska rīcība, ir pierādīta personas vaina, ir radušies zaudējumi un zaudējumu cēlonis ir prettiesiskā rīcība. Tieši pēdējais apstāklis ir tas, kas palīdz nošķirt zaudējumus, kuri būtu atlīdzināmi, no tiem, kurus pircējs ir nodarījis nejauši un kuri nav atlīdzināmi. Proti, nebūtu jāatlīdzina tie zaudējumi, kas radušies tad, kad pircējs ir veicis pavisam ikdienišķas darbības, kas piederas pie iepirkšanās, proti, aplūkojis preci, ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274181-rsu-jurista-videopadoms-vai-pircejam-jamaksa-par-salauztu-vai-sabojatu-preci/\n274181\nFri, 15 Feb 2019 14:56:03 +0200\n\n\nLietā par lēmumu atbrīvot pieteicēju no dienesta Zemessardzē nolēmums būs pieejams martā\nIestājoties Zemessardzē, pieteicējs pieteikuma veidlapā nebija norādījis, ka iepriekš ir bijis sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Pēc noteikta laika, atbilstoši Zemessardzes likumam, notika zemessarga vērtēšana, lai noskaidrotu, vai viņš atbilst dienesta prasībām. Šajā vērtēšanā iestāde, saņemot informāciju no Sodu reģistra, konstatēja, ka persona iepriekš ir bijusi krimināli sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (sodāmība dzēsta). Zemessardzes likuma 14. pants noteic, ka par zemessargu nevar būt persona, attiecībā uz kuru ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums. Tāpēc Aizsardzības ministrija, konstatējot notiesājošo tiesas spriedumu, zemessargu atbrīvoja no dienesta Zemessardzē.\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274180-lieta-par-lemumu-atbrivot-pieteiceju-no-dienesta-zemessardze-nolemums-bus-pieejams-marta/\n274180\nFri, 15 Feb 2019 10:57:59 +0200\n\n\nValsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums Satversmes pieņemšanas dienā\nŠodien – Latvijas otrā gadsimta pirmajā gadā – varam būt droši – Satversme dod iespēju attīstīt mūsu Latviju kā stipru un laimīgu valsti. Tomēr labāka rītdiena vienmēr būs atkarīga tikai no mums pašiem – mūsu zināšanām, demokrātijas prasmēm un ticības Latvijai. Mums katram jāapliecina Satversmes vērtības kā savas un jābūt gataviem ik dienu iestāties par Satversmi gan lielās lietās, gan ikdienas sīkumos. Lai mūsu valsts Satversme vienmēr iedvesmo mūs darbiem, kas stiprina Latviju un kalpo kopējam labumam!\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274179-valsts-prezidenta-raimonda-vejona-apsveikums-satversmes-pienemsanas-diena/\n274179\nFri, 15 Feb 2019 10:02:39 +0200\n\n\nEiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā C-345/17 Buivids \nPar pamatlietu S. Buivids, atrodoties Valsts policijas iecirkņa telpās, nofilmēja savu paskaidrojumu sniegšanu administratīvā pārkāpuma procesā. Nofilmēto videoierakstu, kurā bija redzami policijas darbinieki, S. Buivids publicēja interneta vietnē www.youtube.com. 2013. gada 30. augustā Datu valsts inspekcija pieņēma lēmumu, uzliekot S. Buividam par pienākumu dzēst publicēto videoierakstu no interneta vietnes www.youtube.com, kā arī citām interneta vietnēm. Datu valsts inspekcija pieņemto lēmumu pamatoja ar to, ka S. Buivds ir pārkāpis Datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, nesniedzot policijas darbiniekiem kā datu apstrādes subjektiem informāciju par paredzēto personas datu apstrādes mērķi, kā arī Datu valsts inspekcijai nav sniegta informācija par attiecīgā videoieraksta ieguves un ievietošanas interneta vietnē mērķi. S. Buivids Datu valsts inspekcijas pieņemto lēmumu pārsūdzēja ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274178-eiropas-savienibas-tiesa-pasludina-spriedumu-lieta-c-34517-buivids/\n274178\nFri, 15 Feb 2019 10:01:09 +0200\n\n\nES Tiesā pieņemts spriedums lietā par Rimšēvičam noteiktajiem amata ierobežojumiem\nViņš sacīja, ka spriedums tiks publicēts drīzumā, taču atturējās precizēt konkrētu laiku, vien netieši norādīja, ka tas varētu notikt apmēram pēc dažām nedēļām vai mēneša. Prasības ES Tiesā cēlis gan Rimšēvičs, gan Eiropas Centrālā banka (ECB) par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmumu, ar kuru Rimšēvičs tika atstādināts amata, jo tiek turēts aizdomās par tirgošanos ar ietekmi un kukuļņemšanu. Ģenerāladvokāte Juliana Kokote pērn decembrī ES Tiesā pauda viedokli, ka Latvija valsts, piemērojot drošības līdzekli un atstādinot Rimšēviču no amata, nav izpildījusi savus pienākumus, kas tai izriet no ECB statūtiem, jo ES Tiesai nav sniegti pierādījumi par faktiem, kuri Rimšēvičam tiek pārmesti. Nereti ģenerāladvokāta secinājumi ES Tiesai saskan ar tiesas vēlāk taisīto spriedumu. Kā ziņots, KNAB pērn 18. jūnijā ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274177-es-tiesa-pienemts-spriedums-lieta-par-rimsevicam-noteiktajiem-amata-ierobezojumiem/\n274177\nFri, 15 Feb 2019 09:17:44 +0200\n\n\nTieslietu ministrs: Nākotnē varētu apvienot tieslietu un iekšlietu informācijas sistēmas tiesu procesu efektivizēšanai\nTieslietu ministrs Jānis Bordāns, uzsverot iestādes lomu tiesu darbības nodrošināšanā, atzīmēja: “Tiesu administrācijas inovatīvais skatījums uz iestādes funkciju īstenošanu un uzdevumu izpildi ir palīdzējis tieslietu sistēmai kļūt vēl modernākai, savukārt tiesu pakalpojumiem - sabiedrībai pieejamākiem, vienlaikus uzlabojot tiesu sistēmas kopējo darba efektivitāti. Turklāt iestādes redzējums par tieslietu informācijas sistēmu apvienošanu vienā tieslietu un iekšlietu infrastruktūrā, funkciju centralizāciju un mākslīgā intelekta izmantošanu ir pareizais virziens ceļā uz visas tieslietu sistēmas attīstību un modernizēšanu jau pavisam tuvā nākotnē. Esmu pārliecināts, ka daudzi no iestādes īstenotajiem projektiem jau drīzumā mainīs analītikas iespējas ne tikai tieslietu, bet arī iekšlietu sistēmā, palīdzot atklāt noziegumus, veicināt izmeklēšanu un ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274176-tieslietu-ministrs-nakotne-varetu-apvienot-tieslietu-un-iekslietu-informacijas-sistemas-tiesu-procesu-efektivizesanai/\n274176\nFri, 15 Feb 2019 09:10:37 +0200\n\n\nMK izsludina atklātu konkursu Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlasei \nEiropas prokurora amatam izvirza tādus pretendentus, kuri atbilst regulas 16. panta 1. punktā noteiktajām obligātajām Eiropas prokuroram izvirzītajām prasībām: 1) kuri ir Latvijas Republikas Prokuratūras prokurori vai Latvijas Republikas tiesneši; 2) kuru neatkarība ir neapšaubāma; 3) kuriem ir vismaz piecu gadu darba pieredze prokurora vai tiesneša amatā; 4) kuriem ir praktiska pieredze Latvijas Republikas tiesību sistēmā, finanšu noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā, kā arī pieredze tiesu iestāžu starptautiskajā sadarbībā krimināllietās; 5) kuriem ir labas angļu, vācu vai franču valodas zināšanas; 6) kuri nav vecāki par 60 gadiem, turklāt spēs pabeigt sešu gadu pilnvaru termiņu Eiropas prokurora amatā ne vēlāk kā tajā mēnesī, kurā sasniegs 66 gadu vecumu. Par priekšrocību tiks uzskatīts, ja pretendentam ir: 1) pieredze vadošā amatā un ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274175-mk-izsludina-atklatu-konkursu-eiropas-prokuraturas-eiropas-prokurora-amata-pretendentu-atlasei/\n274175\nFri, 15 Feb 2019 09:07:41 +0200\n\n\nAtceļ lēmumu par lietas izbeigšanu un nodod jaunai izskatīšanai Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputātu pieteikumu\nLietā ir strīds par to, vai Ventspils pilsētas pašvaldība rīkojusies atbilstoši tiesību normām, neiekļaujot līdzpieteicējus, Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputātus, nevienas pašvaldības izveidotās komisijas, padomes, valdes un darba grupas sastāvā, vienlaikus Ventspils pilsētas domes pozīcijas deputātus iekļaujot pat vairāku komisiju un padomju sastāvā. Senāts lēmumā atzina, ka Ventspils pilsētas pašvaldībā pastāvošā kārtība, kas nosaka domes lēmuma projekta virzību, kā to raksturo pieteicēji, rada šaubas par to, vai pašvaldības radītais darba organizācijas veids dod iespēju efektīvi līdzdarboties arī opozīcijā esošo partiju deputātiem. Līdz ar to ir pamats apšaubīt vai faktiskā situācija, lēmumu pieņemšanas procedūra Ventspils pilsētas domē ir tāda, kā tas atspoguļots tiesību normās. Izskatāmajā lietā pieteicēju norādītais par faktiskajiem ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274174-atcel-lemumu-par-lietas-izbeigsanu-un-nodod-jaunai-izskatisanai-ventspils-pilsetas-domes-opozicijas-deputatu-pieteikumu/\n274174\nFri, 15 Feb 2019 09:03:23 +0200\n\n\nPanāk vienošanos par autortiesībām digitālajā jomā\nEiropas Parlamenta deputātu un ES Padomes vienošanās mērķis ir nodrošināt autortiesību noteikumu tiesību un pienākumu piemērošanu arī interneta vidē. Jaunie noteikumi tieši ietekmēs tādus interneta miļžus kā YouTube, Facebook un Google News. Abu ES likumdevēju mērķis sarunās bija arī turpmāka vārda brīvības nodrošināšana internetā. Lietotāji arī turpmāk varēs brīvi dalīties ar ziņu rakstu fragmentiem, “mēmēm” un GIF datnēm. Tehnoloģiju milžiem jādalās ar māksliniekiem un žurnālistiem Vienošanās mērķis ir radīt vidi, kurā autortiesību turētājiem - īpaši mūziķiem, izpildītājiem un tekstu autoriem - būtu vienkāršāk vienoties par atlīdzību no viņu darbu izmantošanas interneta platformās. Vārda brīvības garantijas Dalīšanās ar ziņu rakstu fragmentiem netiks uzskatīta par autortiesību pārkāpumiem, taču vienošanās ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274173-panak-vienosanos-par-autortiesibam-digitalaja-joma/\n274173\nThu, 14 Feb 2019 13:05:41 +0200\n\n\nSatversmes tiesa 26. februārī tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks izskatīt lietu par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu\nLietas Nr. 2018-12-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 26. februārī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Plānots, ka tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināsies arī 27. februārī. Informācija par lietu ir pieejama šeit. Tiesas sēde ir atklāta. Personas, kuras plāno apmeklēt tiesas sēdi, var pieteikt tiesas sēdes apmeklējumu līdz 20. februārim (ieskaitot) tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746. Piesakoties Jūs vienlaikus dodat piekrišanu, ka Jūs var fotografēt un filmēt tiesas sēdes laikā un izmantot šos ierakstus gan analogā, gan digitālā vidē saistībā ar notikuma dokumentāciju un publiskošanu. Ikviens interesents varēs vērot tiesas sēdes norisi arī tiešraidē. Tiešraide ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274172-satversmes-tiesa-26-februari-tiesas-sede-ar-lietas-dalibnieku-piedalisanos-uzsaks-izskatit-lietu-par-normam-kas-nosaka-izglitibas-ieguves-valodu/\n274172\nWed, 13 Feb 2019 14:36:07 +0200\n\n