Jursta Vārds - Jaunumi https://www.juristavards.lv Jaunumi lv https://www.juristavards.lv Sun, 17 Feb 2019 18:16:28 -0700 https://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds https://www.juristavards.lv 240 47 \nDisciplinārtiesa atstāj negrozītu lēmumu par ierosinājumu atcelt tiesnesi no amata\nJautājumu par Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu lems Saeima, kurai tiks nosūtīti disciplinārlietas materiāli. Disciplinārlietu pret tiesnesi ierosināja Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja par administratīvo pārkāpumu, par ko atbildība ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.15panta ceturtajā daļā. Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā tiesiskumu, kā arī izskatītu pārsūdzētos ģenerālprokurora lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu.\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274183-disciplinartiesa-atstaj-negrozitu-lemumu-par-ierosinajumu-atcelt-tiesnesi-no-amata/\n274183\nFri, 15 Feb 2019 15:15:22 +0200\n\n\nValsts kontrole iebilst pret ideju ļaut bērniem lietot medību ieročus\nAicinājumā atbalstīt sabiedrībā pretrunīgi vērtēto normu ir izskanējis viedoklis, ka Jaunsardzes šaušanas nodarbībās tiek iesaistīti vēl jaunāki bērni. Valsts kontroles ieskatā nav korekti argumentācijā par Ieroču aprites likuma izmaiņām izmantot šo faktu, jo nesen veiktajā revīzijā par Jaunsardzes darbību un attīstību Valsts kontrole secināja, ka nav paveikts viss nepieciešamais, lai nodarbības Jaunsardzē uzskatītu par kvalitatīvām. Valsts kontrole uzsver, ka Jaunsardzes mācību procesā ir nepieciešami tūlītēji būtiski uzlabojumi, tajā skaitā nodarbību organizēšanas drošībā. Pašlaik Aizsardzības ministrija strādā pie Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas un līdz šī gada 1. jūlijam ir apņēmusies uzlabot mācību procesa kvalitāti Jaunsardzē. Starptautiskajās tiesībās ieroču lietošana nepilngadīgajām personām ir jūtīgs jautājums, un ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274182-valsts-kontrole-iebilst-pret-ideju-laut-berniem-lietot-medibu-ierocus/\n274182\nFri, 15 Feb 2019 15:01:56 +0200\n\n\nRSU JURISTA VIDEOPADOMS: Vai pircējam jāmaksā par salauztu vai sabojātu preci?\nRSU Juridiskās fakultātes docentes Ingas Kudeikinas viedoklis Visbiežāk preces tiek saplēstas un sabojātas, tās apskatot vai neveikli paņemot, kad tās izslīd no rokām. Likums nosaka: katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina, bet kā novērtēt, vai zaudējums ir bijis nejaušs vai tīši izdarīts? Par zaudējumu atlīdzināšanu var runāt tad, ja notikušajam ir četri priekšnosacījumi: ir bijusi personas prettiesiska rīcība, ir pierādīta personas vaina, ir radušies zaudējumi un zaudējumu cēlonis ir prettiesiskā rīcība. Tieši pēdējais apstāklis ir tas, kas palīdz nošķirt zaudējumus, kuri būtu atlīdzināmi, no tiem, kurus pircējs ir nodarījis nejauši un kuri nav atlīdzināmi. Proti, nebūtu jāatlīdzina tie zaudējumi, kas radušies tad, kad pircējs ir veicis pavisam ikdienišķas darbības, kas piederas pie iepirkšanās, proti, aplūkojis preci, ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274181-rsu-jurista-videopadoms-vai-pircejam-jamaksa-par-salauztu-vai-sabojatu-preci/\n274181\nFri, 15 Feb 2019 14:56:03 +0200\n\n\nLietā par lēmumu atbrīvot pieteicēju no dienesta Zemessardzē nolēmums būs pieejams martā\nIestājoties Zemessardzē, pieteicējs pieteikuma veidlapā nebija norādījis, ka iepriekš ir bijis sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Pēc noteikta laika, atbilstoši Zemessardzes likumam, notika zemessarga vērtēšana, lai noskaidrotu, vai viņš atbilst dienesta prasībām. Šajā vērtēšanā iestāde, saņemot informāciju no Sodu reģistra, konstatēja, ka persona iepriekš ir bijusi krimināli sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (sodāmība dzēsta). Zemessardzes likuma 14. pants noteic, ka par zemessargu nevar būt persona, attiecībā uz kuru ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums. Tāpēc Aizsardzības ministrija, konstatējot notiesājošo tiesas spriedumu, zemessargu atbrīvoja no dienesta Zemessardzē.\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274180-lieta-par-lemumu-atbrivot-pieteiceju-no-dienesta-zemessardze-nolemums-bus-pieejams-marta/\n274180\nFri, 15 Feb 2019 10:57:59 +0200\n\n\nValsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikums Satversmes pieņemšanas dienā\nŠodien – Latvijas otrā gadsimta pirmajā gadā – varam būt droši – Satversme dod iespēju attīstīt mūsu Latviju kā stipru un laimīgu valsti. Tomēr labāka rītdiena vienmēr būs atkarīga tikai no mums pašiem – mūsu zināšanām, demokrātijas prasmēm un ticības Latvijai. Mums katram jāapliecina Satversmes vērtības kā savas un jābūt gataviem ik dienu iestāties par Satversmi gan lielās lietās, gan ikdienas sīkumos. Lai mūsu valsts Satversme vienmēr iedvesmo mūs darbiem, kas stiprina Latviju un kalpo kopējam labumam!\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274179-valsts-prezidenta-raimonda-vejona-apsveikums-satversmes-pienemsanas-diena/\n274179\nFri, 15 Feb 2019 10:02:39 +0200\n\n\nEiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu lietā C-345/17 Buivids \nPar pamatlietu S. Buivids, atrodoties Valsts policijas iecirkņa telpās, nofilmēja savu paskaidrojumu sniegšanu administratīvā pārkāpuma procesā. Nofilmēto videoierakstu, kurā bija redzami policijas darbinieki, S. Buivids publicēja interneta vietnē www.youtube.com. 2013. gada 30. augustā Datu valsts inspekcija pieņēma lēmumu, uzliekot S. Buividam par pienākumu dzēst publicēto videoierakstu no interneta vietnes www.youtube.com, kā arī citām interneta vietnēm. Datu valsts inspekcija pieņemto lēmumu pamatoja ar to, ka S. Buivds ir pārkāpis Datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, nesniedzot policijas darbiniekiem kā datu apstrādes subjektiem informāciju par paredzēto personas datu apstrādes mērķi, kā arī Datu valsts inspekcijai nav sniegta informācija par attiecīgā videoieraksta ieguves un ievietošanas interneta vietnē mērķi. S. Buivids Datu valsts inspekcijas pieņemto lēmumu pārsūdzēja ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274178-eiropas-savienibas-tiesa-pasludina-spriedumu-lieta-c-34517-buivids/\n274178\nFri, 15 Feb 2019 10:01:09 +0200\n\n\nES Tiesā pieņemts spriedums lietā par Rimšēvičam noteiktajiem amata ierobežojumiem\nViņš sacīja, ka spriedums tiks publicēts drīzumā, taču atturējās precizēt konkrētu laiku, vien netieši norādīja, ka tas varētu notikt apmēram pēc dažām nedēļām vai mēneša. Prasības ES Tiesā cēlis gan Rimšēvičs, gan Eiropas Centrālā banka (ECB) par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmumu, ar kuru Rimšēvičs tika atstādināts amata, jo tiek turēts aizdomās par tirgošanos ar ietekmi un kukuļņemšanu. Ģenerāladvokāte Juliana Kokote pērn decembrī ES Tiesā pauda viedokli, ka Latvija valsts, piemērojot drošības līdzekli un atstādinot Rimšēviču no amata, nav izpildījusi savus pienākumus, kas tai izriet no ECB statūtiem, jo ES Tiesai nav sniegti pierādījumi par faktiem, kuri Rimšēvičam tiek pārmesti. Nereti ģenerāladvokāta secinājumi ES Tiesai saskan ar tiesas vēlāk taisīto spriedumu. Kā ziņots, KNAB pērn 18. jūnijā ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274177-es-tiesa-pienemts-spriedums-lieta-par-rimsevicam-noteiktajiem-amata-ierobezojumiem/\n274177\nFri, 15 Feb 2019 09:17:44 +0200\n\n\nTieslietu ministrs: Nākotnē varētu apvienot tieslietu un iekšlietu informācijas sistēmas tiesu procesu efektivizēšanai\nTieslietu ministrs Jānis Bordāns, uzsverot iestādes lomu tiesu darbības nodrošināšanā, atzīmēja: “Tiesu administrācijas inovatīvais skatījums uz iestādes funkciju īstenošanu un uzdevumu izpildi ir palīdzējis tieslietu sistēmai kļūt vēl modernākai, savukārt tiesu pakalpojumiem - sabiedrībai pieejamākiem, vienlaikus uzlabojot tiesu sistēmas kopējo darba efektivitāti. Turklāt iestādes redzējums par tieslietu informācijas sistēmu apvienošanu vienā tieslietu un iekšlietu infrastruktūrā, funkciju centralizāciju un mākslīgā intelekta izmantošanu ir pareizais virziens ceļā uz visas tieslietu sistēmas attīstību un modernizēšanu jau pavisam tuvā nākotnē. Esmu pārliecināts, ka daudzi no iestādes īstenotajiem projektiem jau drīzumā mainīs analītikas iespējas ne tikai tieslietu, bet arī iekšlietu sistēmā, palīdzot atklāt noziegumus, veicināt izmeklēšanu un ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274176-tieslietu-ministrs-nakotne-varetu-apvienot-tieslietu-un-iekslietu-informacijas-sistemas-tiesu-procesu-efektivizesanai/\n274176\nFri, 15 Feb 2019 09:10:37 +0200\n\n\nMK izsludina atklātu konkursu Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu atlasei \nEiropas prokurora amatam izvirza tādus pretendentus, kuri atbilst regulas 16. panta 1. punktā noteiktajām obligātajām Eiropas prokuroram izvirzītajām prasībām: 1) kuri ir Latvijas Republikas Prokuratūras prokurori vai Latvijas Republikas tiesneši; 2) kuru neatkarība ir neapšaubāma; 3) kuriem ir vismaz piecu gadu darba pieredze prokurora vai tiesneša amatā; 4) kuriem ir praktiska pieredze Latvijas Republikas tiesību sistēmā, finanšu noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā, kā arī pieredze tiesu iestāžu starptautiskajā sadarbībā krimināllietās; 5) kuriem ir labas angļu, vācu vai franču valodas zināšanas; 6) kuri nav vecāki par 60 gadiem, turklāt spēs pabeigt sešu gadu pilnvaru termiņu Eiropas prokurora amatā ne vēlāk kā tajā mēnesī, kurā sasniegs 66 gadu vecumu. Par priekšrocību tiks uzskatīts, ja pretendentam ir: 1) pieredze vadošā amatā un ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274175-mk-izsludina-atklatu-konkursu-eiropas-prokuraturas-eiropas-prokurora-amata-pretendentu-atlasei/\n274175\nFri, 15 Feb 2019 09:07:41 +0200\n\n\nAtceļ lēmumu par lietas izbeigšanu un nodod jaunai izskatīšanai Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputātu pieteikumu\nLietā ir strīds par to, vai Ventspils pilsētas pašvaldība rīkojusies atbilstoši tiesību normām, neiekļaujot līdzpieteicējus, Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputātus, nevienas pašvaldības izveidotās komisijas, padomes, valdes un darba grupas sastāvā, vienlaikus Ventspils pilsētas domes pozīcijas deputātus iekļaujot pat vairāku komisiju un padomju sastāvā. Senāts lēmumā atzina, ka Ventspils pilsētas pašvaldībā pastāvošā kārtība, kas nosaka domes lēmuma projekta virzību, kā to raksturo pieteicēji, rada šaubas par to, vai pašvaldības radītais darba organizācijas veids dod iespēju efektīvi līdzdarboties arī opozīcijā esošo partiju deputātiem. Līdz ar to ir pamats apšaubīt vai faktiskā situācija, lēmumu pieņemšanas procedūra Ventspils pilsētas domē ir tāda, kā tas atspoguļots tiesību normās. Izskatāmajā lietā pieteicēju norādītais par faktiskajiem ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274174-atcel-lemumu-par-lietas-izbeigsanu-un-nodod-jaunai-izskatisanai-ventspils-pilsetas-domes-opozicijas-deputatu-pieteikumu/\n274174\nFri, 15 Feb 2019 09:03:23 +0200\n\n\nPanāk vienošanos par autortiesībām digitālajā jomā\nEiropas Parlamenta deputātu un ES Padomes vienošanās mērķis ir nodrošināt autortiesību noteikumu tiesību un pienākumu piemērošanu arī interneta vidē. Jaunie noteikumi tieši ietekmēs tādus interneta miļžus kā YouTube, Facebook un Google News. Abu ES likumdevēju mērķis sarunās bija arī turpmāka vārda brīvības nodrošināšana internetā. Lietotāji arī turpmāk varēs brīvi dalīties ar ziņu rakstu fragmentiem, “mēmēm” un GIF datnēm. Tehnoloģiju milžiem jādalās ar māksliniekiem un žurnālistiem Vienošanās mērķis ir radīt vidi, kurā autortiesību turētājiem - īpaši mūziķiem, izpildītājiem un tekstu autoriem - būtu vienkāršāk vienoties par atlīdzību no viņu darbu izmantošanas interneta platformās. Vārda brīvības garantijas Dalīšanās ar ziņu rakstu fragmentiem netiks uzskatīta par autortiesību pārkāpumiem, taču vienošanās ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274173-panak-vienosanos-par-autortiesibam-digitalaja-joma/\n274173\nThu, 14 Feb 2019 13:05:41 +0200\n\n\nSatversmes tiesa 26. februārī tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos uzsāks izskatīt lietu par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu\nLietas Nr. 2018-12-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 26. februārī plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Plānots, ka tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināsies arī 27. februārī. Informācija par lietu ir pieejama šeit. Tiesas sēde ir atklāta. Personas, kuras plāno apmeklēt tiesas sēdi, var pieteikt tiesas sēdes apmeklējumu līdz 20. februārim (ieskaitot) tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746. Piesakoties Jūs vienlaikus dodat piekrišanu, ka Jūs var fotografēt un filmēt tiesas sēdes laikā un izmantot šos ierakstus gan analogā, gan digitālā vidē saistībā ar notikuma dokumentāciju un publiskošanu. Ikviens interesents varēs vērot tiesas sēdes norisi arī tiešraidē. Tiešraide ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274172-satversmes-tiesa-26-februari-tiesas-sede-ar-lietas-dalibnieku-piedalisanos-uzsaks-izskatit-lietu-par-normam-kas-nosaka-izglitibas-ieguves-valodu/\n274172\nWed, 13 Feb 2019 14:36:07 +0200\n\n\nTieslietu ministrs ar Polijas vēstnieci pārrunā ciešākas sadarbības iespējas tieslietu jomā\nTieslietu ministrs Jānis Bordāns tikšanās laikā atzīmēja: “Polija ir Baltijas jūras baseina zeme, tāpēc Latvijas un Polijas sadarbība ir abpusēji stratēģiski nozīmīga un tai ir senas tradīcijas. Jāuzsver, ka Latvijas un Polijas divpusējās attiecības ir teicamas un dialogs notiek arī augstāko amatpersonu līmenī. Savukārt līdzīgi izaicinājumi tieslietu jomas darba efektivizēšanā rada labus priekšnoteikumus turpmākajai veiksmīgajai sadarbībai. Turklāt mums ir vienota pozīcija attiecībā uz nepieciešamību cīnīties ar okupācijas radītajām sekām un atjaunot tiesiskumu.” Abas puses atzinīgi novērtēja līdzšinējo kopīgo darbu tiesiskās sadarbības un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu ietvaros. Tika pārrunāti arī Polijas likuma varas jautājumi. Abas puses atzina, ka veiksmīga stratēģija, kā strādāt ar likuma varas izaicinājumiem, ir dialogs un sadarbība. Tieslietu ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274171-tieslietu-ministrs-ar-polijas-vestnieci-parruna-ciesakas-sadarbibas-iespejas-tieslietu-joma/\n274171\nWed, 13 Feb 2019 14:30:48 +0200\n\n\nTieslietu ministrs valdībā prezentē informatīvo ziņojumu par tieslietu sistēmas efektivitātes izvērtējumu\n\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274170-tieslietu-ministrs-valdiba-prezente-informativo-zinojumu-par-tieslietu-sistemas-efektivitates-izvertejumu/\n274170\nTue, 12 Feb 2019 16:44:27 +0200\n\n\nDisciplinārtiesa noraida sūdzību par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu\nDisciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums būs pieejams 7.martā un tiks publicēts arī Augstākās tiesas mājaslapā. Līdz ar Disciplinārtiesas lēmumu spēkā stājies Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 2018. gada 25. oktobra lēmums par negatīvu atzinumu tiesneses profesionālās darbības novērtējumam. Noteikts termiņš – līdz 2020. gada aprīlim, kad jāveic atkārtotu tiesneses profesionālās darbības novērtēšanu. Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” – ja tiesnesis atkārtoti saņem negatīvu atzinumu, viņu atbrīvo no amata. Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā tiesiskumu, kā arī izskatītu pārsūdzētos ģenerālprokurora lēmumus par disciplinārsodu piemērošanu.\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274169-disciplinartiesa-noraida-sudzibu-par-tiesnesu-kvalifikacijas-kolegijas-negativo-atzinumu/\n274169\nTue, 12 Feb 2019 12:09:20 +0200\n\n\nPirmoreiz atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par Valsts civildienesta likumu pieejamas vienuviet\nUzdotie jautājumi skar jaunākos VCL grozījumus, kas piemērojami no 01.01.2019. Tāpat skaidrojumi lūgti par kārtību, kā persona kļūst par ierēdni – šeit uzmanība pievērsta gan pretendentu atlases kritērijiem, gan kārtībai, kā tiek organizēti atklāti konkursi uz ierēdņu amatiem. Atbildes sniegtas arī uz jautājumiem par Darba likuma piemērošanu valsts civildienesta attiecībās, skaidrojot vienlīdzīgu tiesību principu un darba devēja uzteikuma aizliegumus un ierobežojumus.    Tāpat aplūkoti jautājumi par civildienesta attiecību izbeigšanu, detalizētāk skaidrojot situācijas, kas skar nodarbināto skaita samazināšanu, pensijas vecuma sasniegšanu, kā arī nespēju veikt amata pienākumus veselības stāvokļa dēļ. Skaidrojumi sagatavoti arī jautājumiem, kas saistīti ar ierēdņu pārcelšanu citā amatā un citām tēmām. Detalizētus skaidrojumus iespējams aplūkot ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274168-pirmoreiz-atbildes-uz-visbiezak-uzdotajiem-jautajumiem-par-valsts-civildienesta-likumu-pieejamas-vienuviet/\n274168\nMon, 11 Feb 2019 15:12:46 +0200\n\n\n15. februārī atvērs Egila Levita grāmatu “Valstsgriba”\nGrāmatas atvēršanā uzrunas teiks Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, sabiedriskais darbinieks Dainis Īvāns, jurists Lauris Liepa, kā arī citas amatpersonas un laikabiedri. Egils Levits devis būtisku profesionālu ieguldījumu gan Latvijas valsts atjaunošanā, gan tās pārveidē par demokrātisku un tiesisku valsti, gan tās jau kā mūsdienu Eiropas valsts idejiskajā, institucionālajā un tiesiskajā nostiprināšanā un attīstībā. To arī apliecina šī grāmata, kuras 848 lappusēs apkopota Levita publicistika latviešu valodā vairāk nekā 30 gadu garumā. Izdevumā plašai sabiedrībai saprotami aplūkoti daudzi ar Latvijas neatkarības un demokrātiskās valsts iekārtas atjaunošanu saistīti jautājumi. Izdevums atklāj gan Egila Levita ideālismu un pragmatismu, gan ticību Latvijas valstij un tās cilvēku spēkam. “Grāmatā iekļauti tikai pāris juridiska ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274161-15-februari-atvers-egila-levita-gramatu-valstsgriba/\n274161\nMon, 11 Feb 2019 12:39:46 +0200\n\n\nI. Ziemele akadēmiskajā plenārsēdē LU uzsver nacionālās akadēmiskās izglītības un zinātnes būtisko lomu valsts attīstībā\nIndriķis Muižnieks savā uzrunā teica, ka LU simtgade ir ne tikai atskats, bet arī nākotnes uzdevumu definēšanas laiks. Runājot par LU nākotnes perspektīvām, viņš uzsvēra, ka LU vajadzētu veidoties par Baltijas jūras reģiona vadošo zinātnes universitāti, kurā piedāvātā izglītība ir balstīta uz zinātnes sasniegumiem un kurā tiek īstenota studentu agrīna iesaiste zinātniskajā darbā. Ineta Ziemele sveica visus klātesošos LU simtgades gadā un vēlēja LU 77. starptautiskajā zinātniskajā konferencē sasniegt domu un zinātnes augstumus. Viņa savā priekšlasījumā sniedza plašu ieskatu valsts veidošanās procesos, skaidroja valsts jēdziena attīstību starptautiskajās tiesības, norādīja uz starptautiskajās paražu tiesībās atzītajiem valstiskuma kritērijiem, sasaistot minēto arī ar Latvijas valstiskuma pirmsākumiem. Ineta Ziemele atgādināja, ka līdz ar sabiedrību ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274156-i-ziemele-akademiskaja-plenarsede-lu-uzsver-nacionalas-akademiskas-izglitibas-un-zinatnes-butisko-lomu-valsts-attistiba/\n274156\nMon, 11 Feb 2019 11:20:23 +0200\n\n\nAugstajā ES Vispārējās tiesas tiesneša amatā uz vēl vienu termiņu iecelta Inga Reine\nInga Reine Vispārējās tiesas tiesneses amatā darbojas kopš 2016. gada 1. septembra, kad Vispārējās tiesas reformas ietvaros, dubultojot Vispārējās tiesas tiesnešu skaitu, Latvijas Republika varēja nominēt kandidātu uz otru valstij piešķirto tiesneša amata vietu. Ingas Reines amatu pilnvaru termiņš sākotnēji bija noteikts līdz 2019. gada 31. augustam. Ingas Reines atkārtotu virzīšanu Vispārējās tiesas tiesneša amatam rosināja Tieslietu ministrija un atbalstīja Ministru kabinets. Ievērojot tiesnešu iecelšanas kārtību Vispārējā tiesā, dalībvalsts izvirzītā pretendenta kandidatūra tiek nosūtīta īpašai ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 255. pantu izveidotai komitejai konfidenciāla viedokļa sniegšanai par kandidāta atbilstību tiesneša amatam. Pamatojoties uz šo viedokli, Eiropas Savienības dalībvalstu valdību ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274148-augstaja-es-visparejas-tiesas-tiesnesa-amata-uz-vel-vienu-terminu-iecelta-inga-reine/\n274148\nMon, 11 Feb 2019 10:45:44 +0200\n\n\nPar kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 11. līdz 15. februārim\nSenāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu lietu. Rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas ar iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Aizsardzības ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Rīgas dome, Pļaviņu novada dome, Garkalnes novada dome, Kuldīgas novada pašvaldība un Ventspils novada dome.  Informācija par atsevišķām lietām: 1. Senāta Administratīvo lietu departaments 12. februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir strīds par to, vai pieteicējam bija tiesības veikt teritorijas rekultivāciju (uzbēršanu) viņam piederošā zemesgabalā, kas daļēji atrodas ...\nhttps://www.juristavards.lv/zinas/274147-par-kasacijas-kartiba-izskatamam-lietam-no-11-lidz-15-februarim/\n274147\nMon, 11 Feb 2019 09:27:18 +0200\n\n