Jursta Vārds - http://www.juristavards.lv lv http://www.juristavards.lv Thu, 14 Dec 2017 09:56:04 -0700 http://www.juristavards.lv/img/logo.png Jurista Vārds http://www.juristavards.lv 240 47 Koordinējošais eksperts (2 vakances) Nodarbinātības valsts aģentūra / Rīgas reģionālā filiāle / Darba tirgus daļa / ESF projekts "Jauniešu garantijas" 01.01.2018 uz noteiktu laiku 16881 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16881 16881 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Direktors Valsts tiesu ekspertīžu birojs / Administratīvais un finanšu departaments 21.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16880 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16880 16880 Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija / Juridiskais departaments 21.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16873 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16873 16873 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija / Juridiskais departaments 21.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16872 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16872 16872 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults (2 vakances) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa 21.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16871 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16871 16871 Tue, 12 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults iepirkumu speciālists Valsts izglītības satura centrs / Projektu pārraudzības nodaļa 05.01.2018 uz noteiktu laiku 16863 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16863 16863 Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0200 Iepirkumu speciālists Nodarbinātības valsts aģentūra / Pakalpojumu departaments / Nodarbinātības pasākumu nodaļa 27.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16843 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16843 16843 Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200 Jurists Jelgavas pilsētas pašvaldība / Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija / Administratīvā pārvalde / Juridiskais sektors 20.12.2017 uz noteiktu laiku 16827 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16827 16827 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists (2 vakances) Valsts ieņēmumu dienests / Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde / Metodikas atbalsta un riska analīzes daļa 15.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16814 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16814 16814 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Galvenais personāla speciālists Valsts ieņēmumu dienests / Personālvadības pārvalde / Personāla administrēšanas daļa 15.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16813 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16813 16813 Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Iekšlietu ministrija / Veselības un sporta centra Administratīvā nodaļa 13.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16795 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16795 16795 Mon, 04 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais muitas eksperts (2 vakances) Valsts ieņēmumu dienests / Muitas pārvalde / E-muitas daļa / E-muitas attīstības nodaļa 10.12.2017 uz noteiktu laiku 16792 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16792 16792 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais muitas eksperts Valsts ieņēmumu dienests / Muitas pārvalde / Riska vadības daļa / Riska informācijas apstrādes nodaļa 10.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16791 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16791 16791 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais muitas eksperts Valsts ieņēmumu dienests / Muitas pārvalde / Muitas sadarbības un attīstības daļa / Plānošanas un koordinācijas nodaļa 10.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16782 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16782 16782 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults (2 vakances) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa 10.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16777 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16777 16777 Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts (juridiskajos jautājumos) Nodarbinātības valsts aģentūra / ES fondu projektu departaments / ESF projekts "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" 18.12.2017 uz noteiktu laiku 16764 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16764 16764 Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Nodarbinātības valsts aģentūra / Resursu pārvaldības nodaļa 13.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16763 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16763 16763 Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Finanšu ministrija / Grāmatvedības un revīzijas politikas departaments / Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļa 08.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16762 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16762 16762 Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Juridiskās palīdzības administrācija / Piedziņas nodaļa 07.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16753 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16753 16753 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Izglītības un zinātnes ministrija / Juridiskais un nekustamā īpašuma departaments 07.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16751 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16751 16751 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors Valsts vides dienests / Juridiskais departaments / Administratīvo soda piemērošanas daļa 12.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16749 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16749 16749 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Valsts valodas centrs / Valodas kontroles departaments / Valodas kontroles reģionālās nodaļa 17.12.2017 uz noteiktu laiku 16745 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16745 16745 Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0200 Iepirkumu speciālists SIA "Rīgas veselības centrs" 06.12.2017 uz noteiktu laiku 16742 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16742 16742 Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Nodarbinātības valsts aģentūra / ES fondu projektu departaments / ESF projekts "Jauniešu garantijas" 08.12.2017 uz noteiktu laiku 16732 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16732 16732 Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200 Iekšējās kontroles speciālists Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra 01.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16706 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16706 16706 Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Piedziņas procesa vadības un atbalsta daļa 01.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16695 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16695 16695 Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 +0200 Jurists Valsts policija / Galvenā administratīvā pārvalde / Juridiskais birojs / Normatīvo aktu analīzes un izstrādes nodaļa 10.12.2017 uz nenoteiktu laiku 16688 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16688 16688 Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults (4 vakances) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa 24.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16660 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16660 16660 Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0200 Inspektors Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra / Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļa / Pensiju daļa 29.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16654 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16654 16654 Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0200 Probācijas speciālists Valsts probācijas dienests / Rīgas teritoriālā struktūrvienība / Latgales priekšpilsētas filiāle 19.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16645 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16645 16645 Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0200 Probācijas speciālists Valsts probācijas dienests / Rīgas teritoriālā struktūrvienība / Zemgales priekšpilsētas filiāle 19.11.2017 uz noteiktu laiku 16644 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16644 16644 Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0200 Probācijas speciālists Valsts probācijas dienests / Rīgas teritoriālā struktūrvienība / Piespiedu un sabiedriskā darba daļa 19.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16643 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16643 16643 Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0200 Personāla speciālists Valsts probācijas dienests / Administratīvās vadības departaments / Personālvadības nodaļa 19.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16642 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16642 16642 Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors (2 vakances) Iepirkumu uzraudzības birojs / Administratīvo sodu departaments / Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa 24.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16640 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16640 16640 Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Izglītības kvalitātes valsts dienests 28.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16636 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16636 16636 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200 Inspektors Valsts darba inspekcija / Vidzemes reģionālā Valsts darba inspekcija 23.11.2017 uz noteiktu laiku 16635 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16635 16635 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200 Asociētais profesors Latvijas Universitāte / Juridiskā zinātne / Civiltiesības 09.12.2017 uz noteiktu laiku 16631 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16631 16631 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200 Profesors Latvijas Universitāte / Juridiskā zinātne / Tiesību teorija 09.12.2017 uz noteiktu laiku 16628 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16628 16628 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200 Galvenais speciālists Valsts ieņēmumu dienests / Finanšu policijas pārvalde / Atbalsta daļa / Tehniskā atbalsta nodaļa 28.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16627 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16627 16627 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists Valsts ieņēmumu dienests / Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde / Tiesvedības daļa / Trešā nodaļa 18.11.2017 uz noteiktu laiku 16624 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16624 16624 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists Valsts ieņēmumu dienests / Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde / Tiesvedības daļa / Otrā nodaļa 18.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16623 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16623 16623 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais muitas eksperts Valsts ieņēmumu dienests / Muitas pārvalde / Pārbaužu daļa 18.11.2017 uz noteiktu laiku 16622 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16622 16622 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais muitas eksperts Valsts ieņēmumu dienests / Muitas pārvalde / Pārbaužu daļa 18.11.2017 uz noteiktu laiku 16621 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16621 16621 Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200 Jurists Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Juridiskais departaments / Projektu tiesiskā nodrošinājuma nodaļa 17.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16619 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16619 16619 Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Labklājības ministrija / Bērnu un ģimenes politikas departaments 17.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16617 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16617 16617 Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Nacionālais veselības dienests / Attīstības plānošanas nodaļa 20.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16613 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16613 16613 Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200 Lektors (ar speciālo dienesta pakāpi) Valsts policijas koledža / Tiesību zinātnes un projektu pārvaldības katedra 23.11.2017 uz noteiktu laiku 16604 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16604 16604 Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200 Docents Valsts policijas koledža / Policijas tiesību katedra 22.11.2017 uz noteiktu laiku 16603 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16603 16603 Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200 Jurists Valsts policija / Galvenās administratīvā pārvalde / Juridiskais birojs / Tiesiskā nodrošinājuma nodaļa 26.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16602 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16602 16602 Tue, 07 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Patērētāju tiesību aizsardzības centrs / Patērētāju konsultāciju un sūdzību departaments 22.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16575 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16575 16575 Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 +0200 Jaunākais arhivārs Uzņēmumu reģistrs / Funkciju izpildes departaments / Rīgas reģiona arhīva nodaļa 11.11.2017 uz noteiktu laiku 16564 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16564 16564 Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Juridiskās palīdzības administrācija / Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļa 11.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16563 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16563 16563 Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Iekšlietu ministrija / Nozares politikas departaments / Politikas izstrādes nodaļa 20.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16562 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16562 16562 Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Konkurences padome 20.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16557 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16557 16557 Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200 Eksperts Konkurences padome / Analītiskais departaments 20.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16556 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16556 16556 Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200 Valsts pārvaldes juriskonsults Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra / Juridiskais departaments / Projektu nodrošinājuma nodaļa 19.11.2017 uz noteiktu laiku 16553 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16553 16553 Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Datu valsts inspekcija / Eiropas Savienības un starptautiskās sadarbības nodaļa 08.11.2017 uz noteiktu laiku 16545 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16545 16545 Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Ārlietu ministrija / Konsulārais departaments / Konsulāri tiesisko jautājumu nodaļa 13.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16544 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16544 16544 Mon, 30 Oct 2017 00:00:00 +0200 Probācijas speciālists Valsts probācijas dienests / Ventspils teritoriālā struktūrvienība 15.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16522 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16522 16522 Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Veselības ministrija / Resursu vadības departaments / Projektu vadības nodaļa 04.11.2017 uz noteiktu laiku 16519 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16519 16519 Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Iepirkumu uzraudzības birojs / Kontroles departaments 01.11.2017 uz noteiktu laiku 16510 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16510 16510 Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Iepirkumu uzraudzības birojs / Kontroles departaments 01.11.2017 uz noteiktu laiku 16509 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16509 16509 Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Centrālā finanšu un līgumu aģentūra / Juridiskā nodrošinājuma nodaļa 03.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16502 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16502 16502 Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vadošais speciālists Valsts zemes dienests / Zemgales reģionālā nodaļa / Jelgavas birojs 03.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16500 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16500 16500 Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vadošais speciālists Valsts zemes dienests / Vidzemes reģionālā nodaļa / Cēsu birojs 03.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16499 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16499 16499 Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vadošais speciālists Valsts zemes dienests / Vidzemes reģionālā nodaļa / Madonas birojs 03.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16498 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16498 16498 Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 +0200 Jurists (2 vakances) Valsts zemes dienests / Juridiskais departaments / Juridiskā daļa 13.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16497 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16497 16497 Wed, 25 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults (2 vakances) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa 02.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16449 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16449 16449 Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0200 Jurists Iekšlietu ministrija / Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde / Līgumu pārvaldības nodaļa 03.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16443 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16443 16443 Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 +0200 Probācijas speciālists Valsts probācijas dienests / Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība / Olaines filiāle 07.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16433 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16433 16433 Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 +0200 Docents Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" / Juridiskā zinātne / Krimināltiesības 07.11.2017 uz noteiktu laiku 16429 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16429 16429 Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Nodarbinātības valsts aģentūra / Resursu pārvaldības nodaļa 02.11.2017 uz nenoteiktu laiku 16423 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16423 16423 Thu, 19 Oct 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists Valsts ieņēmumu dienests / Finanšu pārvalde / Līgumu daļa 06.11.2017 uz noteiktu laiku 16400 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16400 16400 Wed, 18 Oct 2017 00:00:00 +0200 Probācijas speciālists Valsts probācijas dienests / Jūrmalas teritoriālā struktūrvienība 26.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16391 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16391 16391 Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0200 Valsts pārvaldes juriskonsults Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra / Juridiskais departaments / Projektu nodrošinājuma nodaļa 25.10.2017 uz noteiktu laiku 16388 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16388 16388 Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors (2 vakances) Iepirkumu uzraudzības birojs / Administratīvo sodu departaments / Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa 30.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16384 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16384 16384 Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Veselības ministrija / Resursu vadības departaments / Projektu vadības nodaļa 25.10.2017 uz noteiktu laiku 16381 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16381 16381 Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa 22.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16374 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16374 16374 Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0200 Jurists Nacionālais veselības dienests / Juridiskais departaments / Ārstniecības riska fonds 23.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16373 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16373 16373 Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0200 Inspektors Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra / Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļa / Pensiju daļa 21.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16369 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16369 16369 Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vadītājs Valsts izglītības attīstības aģentūra / Vadības un ārējās sadarbības departaments / Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa 21.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16368 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16368 16368 Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vadītājs Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs / Ekspertīzes un izpētes departaments / Tiesu histoloģijas laboratorija 20.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16351 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16351 16351 Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Kultūras ministrija / Mediju politikas nodaļa 30.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16350 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16350 16350 Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Ārlietu ministrija / Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs 29.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16343 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16343 16343 Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Juridiskās palīdzības administrācija / Piedziņas nodaļa 28.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16335 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16335 16335 Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Ekonomikas ministrija / Juridiskais departaments / Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļa 22.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16334 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16334 16334 Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0200 Inspektors Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra / Pierīgas nodaļa / Pensiju daļa 18.10.2017 uz noteiktu laiku 16333 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16333 16333 Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0200 Lektors Latvijas Universitāte / Juridiskā fakultāte / Starptautiskās tiesības 06.11.2017 uz noteiktu laiku 16273 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16273 16273 Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 +0200 Docents Latvijas Universitāte / Juridiskā fakultāte / Starptautiskās tiesības 06.11.2017 uz noteiktu laiku 16272 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16272 16272 Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Iepirkumu uzraudzības birojs / Administratīvo sodu departaments 20.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16245 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16245 16245 Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Labklājības ministrija / Darba tirgus politikas departaments / Projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" 24.10.2017 uz noteiktu laiku 16240 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16240 16240 Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 +0200 Valsts notārs Uzņēmumu reģistrs / Kontroles nodaļa 24.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16236 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16236 16236 Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 +0200 Valsts notārs Uzņēmumu reģistrs / Kontroles nodaļa 24.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16235 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16235 16235 Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors (2 vakances) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra / Pierīgas nodaļa / Pensiju daļa 14.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16233 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16233 16233 Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde / Ceturtā nodokļu strīdu izskatīšanas daļa 14.10.2017 uz noteiktu laiku 16231 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16231 16231 Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 +0200 Inspektors Valsts darba inspekcija / Rīgas reģionālā Valsts darba inspekcija 23.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16212 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16212 16212 Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Iekšējās drošības birojs / Administratīvā nodaļa 11.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16197 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16197 16197 Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts (2 vakances) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs / Finanšu pakalpojumu uzraudzības daļa 21.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16190 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16190 16190 Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Patērētāju tiesību aizsardzības centrs / Finanšu pakalpojumu uzraudzības daļa 21.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16189 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16189 16189 Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Publisko pakalpojumu departaments/ Vienas pieturas aģentūras nodaļa 08.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16176 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16176 16176 Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults (3 vakances) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskās nodaļa 08.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16175 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16175 16175 Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Ekonomikas ministrija / Juridiskais departaments/ Tiesiskā nodrošinājuma nodaļa 15.10.2017 uz noteiktu laiku 16162 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16162 16162 Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200 Eksperts Ekonomikas ministrija / Juridiskais departaments/ Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļa 09.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16160 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16160 16160 Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Slimību profilakses un kontroles centrs / Juridiskā un resursu nodaļa 01.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16149 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16149 16149 Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Dabas aizsardzības pārvalde / Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļa 10.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16146 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16146 16146 Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors (2 vakances) Iepirkumu uzraudzības birojs / Administratīvo sodu departaments/ Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa 04.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16130 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16130 16130 Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Finanšu ministrija / Grāmatvedības un revīzijas politikas departaments / Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļa 27.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16118 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16118 16118 Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Nacionālais kino centrs 06.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16095 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16095 16095 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 Vadītājs Tieslietu ministrija / Nozaru politikas departaments / Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļa 04.10.2017 uz noteiktu laiku 16092 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16092 16092 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 Probācijas speciālists Valsts probācijas dienests / Daugavpils teritoriālā struktūrvienība 24.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16091 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16091 16091 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 Galvenais nodokļu inspektors Valsts ieņēmumu dienests / Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde / Ceturtā nodokļu strīdu izskatīšanas daļa 24.09.2017 uz noteiktu laiku 16090 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16090 16090 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists Valsts ieņēmumu dienests / Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde / Tiesvedības daļa / Pirmā nodaļa 24.09.2017 uz noteiktu laiku 16089 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16089 16089 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists Valsts ieņēmumu dienests / Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde / Tiesvedības daļa / Pirmā nodaļa 24.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16088 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16088 16088 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists Valsts ieņēmumu dienests / Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde / Lēmumu un judikatūras analīzes daļa 04.10.2017 uz noteiktu laiku 16087 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16087 16087 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Piedziņas procesa vadības un atbalsta daļa 04.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16083 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16083 16083 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists (2 vakances) Valsts ieņēmumu dienests / Nodokļu parādu piedziņas pārvalde / Maksātnespējas procesa daļa / Pirmā nodaļa 04.10.2017 uz noteiktu laiku 16082 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16082 16082 Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0200 Valsts notārs Uzņēmumu reģistrs / Funkciju izpildes departaments / Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa / Parakstu apliecināšanas un jaunu tiesību subjektu reģistrācijas sektors 03.10.2017 uz nenoteiktu laiku 16054 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16054 16054 Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Nodrošinājuma valsts aģentūra / Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments / Juridiskā nodaļa 25.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16051 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16051 16051 Thu, 14 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Datu valsts inspekcija / Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļa 22.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16046 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16046 16046 Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults (4 vakances) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa 21.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16043 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16043 16043 Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Patērētāju tiesību aizsardzības centrs / Patērētāju konsultāciju un sūdzību departaments 01.10.2017 uz noteiktu laiku 16040 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16040 16040 Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Nodarbinātības valsts aģentūra / Personāla nodaļa 21.09.2017 uz noteiktu laiku 16034 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16034 16034 Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0200 Vadītājs Valsts vides dienests / Juridiskais departaments / Administratīvo sodu piemērošanas daļa 25.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16031 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16031 16031 Mon, 11 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Finanšu ministrija / Komercdarbības atbalsta kontroles departaments 27.09.2017 uz noteiktu laiku 16015 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16015 16015 Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0200 Inspektors Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra / Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļa / Pabalstu daļa 16.09.2017 uz noteiktu laiku 16007 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16007 16007 Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Valsts probācijas dienests / Juridiskā nodaļa 22.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16006 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16006 16006 Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors Iekšējās drošības birojs / Operatīvā nodaļa 25.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16003 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16003 16003 Wed, 06 Sep 2017 00:00:00 +0200 Probācijas speciālists Valsts probācijas dienests / Rīgas rajona teritoriālā struktūrvienība / Olaines filiāle 25.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16002 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16002 16002 Wed, 06 Sep 2017 00:00:00 +0200 Inspektors Valsts darba inspekcija / Vidzemes reģionālā Valsts darba inspekcija 19.09.2017 uz nenoteiktu laiku 16000 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=16000 16000 Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors Valsts valodas centrs / Valodas kontroles departaments / Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļa 24.09.2017 uz noteiktu laiku 15999 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15999 15999 Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 +0200 Direktors Valsts tiesu ekspertīžu birojs / Tehnisko ekspertīžu departaments 23.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15976 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15976 15976 Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0200 Vadītājs Nodarbinātības valsts aģentūra / Personāla nodaļa 10.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15975 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15975 15975 Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0200 Vadošais personāla speciālists Iekšlietu ministrija / Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde / Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments 10.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15970 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15970 15970 Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents jurists Iepirkumu uzraudzības birojs / Tiesību aktu piemērošanas departaments 15.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15968 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15968 15968 Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Valsts kanceleja / Tehniskā nodrošinājuma departaments 09.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15963 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15963 15963 Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 +0200 Jurists Tieslietu ministrija / Valststiesību departaments / Administratīvo tiesību nodaļa 19.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15962 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15962 15962 Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Finanšu ministrija / Juridiskais departaments / Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļa 13.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15961 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15961 15961 Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 +0200 Vadītāja vietnieks Uzņēmumu reģistrs / Rīgas reģiona arhīva nodaļa 08.09.2017 uz noteiktu laiku 15960 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15960 15960 Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts uzraudzības jomā Izglītības kvalitātes valsts dienests / Uzraudzības departaments / Juridiskā nodaļa 18.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15949 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15949 15949 Wed, 30 Aug 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Lauku atbalsta dienests / EIROPAS SAVIENĪBAS TIEŠO MAKSĀJUMU DEPARTAMENTS / TIESISKĀS UZRAUDZĪBAS DAĻA 12.09.2017 uz noteiktu laiku 15943 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15943 15943 Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0200 Vadītāja vietnieks Iekšlietu ministrija / Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Madonas nodaļa 16.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15942 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15942 15942 Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Izglītības kvalitātes valsts dienests 16.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15941 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15941 15941 Mon, 28 Aug 2017 00:00:00 +0200 Specializēto paneļu eksperts Tieslietu ministrija / Pastāvīgā arbitrāžas tiesa 13.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15923 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15923 15923 Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0200 Specializēto paneļu arbitrs Tieslietu ministrija / Pastāvīgā arbitrāžas tiesa 13.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15922 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15922 15922 Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0200 Specializēto paneļu eksperts Tieslietu ministrija / Pastāvīgā arbitrāžas tiesa 13.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15921 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15921 15921 Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0200 Specializēto paneļu arbitrs Tieslietu ministrija / Pastāvīgā arbitrāžas tiesa 13.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15920 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15920 15920 Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0200 Jurists Valsts zemes dienests / Kadastra departaments 12.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15912 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15912 15912 Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Ekonomikas ministrija / Juridiskais departaments / Iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļa 07.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15911 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15911 15911 Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Patērētāju tiesību aizsardzības centrs / Pirmā patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļa 12.09.2017 uz noteiktu laiku 15910 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15910 15910 Thu, 24 Aug 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults (5 vakances) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa 01.09.2017 uz nenoteiktu laiku 15905 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15905 15905 Wed, 23 Aug 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Valsts probācijas dienests / Juridiskā nodaļa 30.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15902 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15902 15902 Mon, 21 Aug 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Juridiskās palīdzības administrācija / Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļa 26.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15877 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15877 15877 Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts Ekonomikas ministrija / Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments / Inovācijas nodaļa 31.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15876 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15876 15876 Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors (2 vakances) Iepirkumu uzraudzības birojs / Administratīvo sodu departaments / Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļa 30.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15868 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15868 15868 Wed, 16 Aug 2017 00:00:00 +0200 Vadītāja vietnieks Pārtikas un veterinārais dienests / Resursu vadības departaments / Materiālo resursu daļa 30.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15867 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15867 15867 Wed, 16 Aug 2017 00:00:00 +0200 Valsts pārvaldes juriskonsults Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra / Juridiskais departaments / Juridiskā nodrošinājuma nodaļa 24.08.2017 uz noteiktu laiku 15865 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15865 15865 Tue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0200 Jurists Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra / Juridiskā daļa 25.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15841 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15841 15841 Thu, 10 Aug 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Datu valsts inspekcija / Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļa 16.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15813 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15813 15813 Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts (juridiskajos jautājumos) Ekonomikas ministrija / Nozaru politikas departaments 21.08.2017 uz noteiktu laiku 15807 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15807 15807 Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 +0200 Valsts notārs Uzņēmumu reģistrs / Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa / Parakstu apliecināšanas un jaunu tiesību subjektu reģistrācijas sektors 26.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15806 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15806 15806 Mon, 07 Aug 2017 00:00:00 +0200 Direktors Iekšlietu ministrija / Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde / Personu datu apstrādes departaments 18.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15805 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15805 15805 Fri, 04 Aug 2017 00:00:00 +0200 Jurists Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija / Pašvaldību departaments / Pašvaldību pārraudzības nodaļa 23.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15799 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15799 15799 Fri, 04 Aug 2017 00:00:00 +0200 Redaktors Valsts kontrole / Kanceleja 23.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15782 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15782 15782 Fri, 04 Aug 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Labklājības ministrija / Juridiskais departaments 12.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15777 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15777 15777 Thu, 03 Aug 2017 00:00:00 +0200 Galvenais speciālists (starptautiskās sadarbības jautājumos) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs / Politikas plānošanas nodaļa 26.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15767 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15767 15767 Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200 Projekta vadītājs Valsts izglītības attīstības aģentūra / Profesionālās izglītības projektu departaments / Projektu vadības nodaļa 10.08.2017 uz noteiktu laiku 15766 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15766 15766 Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200 Eksperts Konkurences padome / Aizliegtu vienošanos departaments 20.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15765 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15765 15765 Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults (5 vakances) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa 10.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15764 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15764 15764 Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists Valsts ieņēmumu dienests / Personālvadības pārvalde / Juridiskā daļa 09.08.2017 uz noteiktu laiku 15758 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15758 15758 Mon, 31 Jul 2017 00:00:00 +0200 Galvenais jurists Valsts ieņēmumu dienests / Finanšu pārvalde / Līgumu daļa 19.08.2017 uz noteiktu laiku 15756 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15756 15756 Mon, 31 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Valsts probācijas dienests / Juridiskā nodaļa 05.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15736 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15736 15736 Thu, 27 Jul 2017 00:00:00 +0200 Valdes loceklis Tieslietu ministrija / Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra 04.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15718 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15718 15718 Wed, 26 Jul 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents-jurists Iepirkumu uzraudzības birojs / Tiesību aktu piemērošanas departaments 11.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15716 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15716 15716 Wed, 26 Jul 2017 00:00:00 +0200 Jurists (2 vakances) Valsts policija / Galvenā administratīvā pārvalde / Juridiskais birojs / Tiesiskā nodrošinājuma nodaļa 13.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15711 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15711 15711 Tue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200 Jurists (2 vakances) Valsts policija / Galvenā administratīvā pārvalde / Juridiskais birojs / Normatīvo aktu analīzes un izstrādes nodaļa 13.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15710 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15710 15710 Tue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200 Vadītājs Nodrošinājuma valsts aģentūra / Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departaments / Administratīvā nodaļa / Dokumentu pārvaldības sektors 06.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15706 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15706 15706 Tue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200 Inspektors Valsts darba inspekcija / Rīgas reģionālā Valsts darba inspekcija 13.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15703 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15703 15703 Tue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Izglītības un zinātnes ministrija / Struktūrfondu departaments 04.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15686 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15686 15686 Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0200 Probācijas speciālists Valsts probācijas dienests / Daugavpils teritoriālā struktūrvienība 30.07.2017 uz noteiktu laiku 15685 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15685 15685 Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0200 Valsts notārs Uzņēmumu reģistrs / Kontroles nodaļa 09.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15684 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15684 15684 Fri, 21 Jul 2017 00:00:00 +0200 Vecākais eksperts izmeklēšanā Finanšu ministrija / Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments 03.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15673 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15673 15673 Thu, 20 Jul 2017 00:00:00 +0200 Vecākais juriskonsults Būvniecības valsts kontroles birojs / Kontroles departaments / Administratīvā nodaļa 02.08.2017 uz noteiktu laiku 15671 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15671 15671 Wed, 19 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Juridiskās palīdzības administrācija / Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļa 28.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15669 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15669 15669 Wed, 19 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Iekšējās drošības birojs / Administratīvā nodaļa 27.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15660 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15660 15660 Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Iekšējās drošības birojs / Administratīvā nodaļa 27.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15659 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15659 15659 Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija 23.07.2017 uz noteiktu laiku 15635 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15635 15635 Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Finanšu ministrija / Komercdarbības atbalsta kontroles departaments 01.08.2017 uz noteiktu laiku 15632 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15632 15632 Thu, 13 Jul 2017 00:00:00 +0200 Vecākais inspektors Iekšējās drošības birojs / Operatīvā nodaļa 01.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15631 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15631 15631 Thu, 13 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults (5 vakances) Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija / Juridiskā nodaļa 21.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15630 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15630 15630 Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Satiksmes ministrija / Dzelzceļa departaments 20.07.2017 uz noteiktu laiku 15697 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15697 15697 Tue, 11 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Nacionālais kino centrs 04.08.2017 uz nenoteiktu laiku 15623 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15623 15623 Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Kultūras ministrija / Juridiskā nodaļa 29.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15620 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15620 15620 Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0200 Direktora vietnieks Izglītības un zinātnes ministrija / Juridiskais un nekustamo īpašumu departaments 29.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15618 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15618 15618 Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Izglītības un zinātnes ministrija / Juridiskais un nekustamā īpašuma departaments 29.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15616 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15616 15616 Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0200 Vecākais referents Aizsardzības ministrija / Juridiskais departaments / Starptautisko tiesību nodaļa 29.07.2017 uz noteiktu laiku 15615 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15615 15615 Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Finanšu ministrija / Nodokļu administrēšanas, grāmatvedības un revīzijas politikas departaments / Komercsabiedrību revīzijas politikas un uzraudzības nodaļa 24.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15614 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15614 15614 Mon, 10 Jul 2017 00:00:00 +0200 Juriskonsults Maksātnespējas administrācija / Pirmais uzraudzības departaments 16.07.2017 uz noteiktu laiku 15607 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15607 15607 Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 +0200 Vecākais muitas eksperts Valsts ieņēmumu dienests / Muitas policijas pārvalde / Izlūkošanas daļa / Taktisko uzdevumu nodaļa / Zemgales taktisko uzdevumu sektors 15.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15594 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15594 15594 Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 +0200 Vadītājs Dabas aizsardzības pārvalde / Īpašuma pārvaldības nodaļa 20.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15589 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15589 15589 Wed, 05 Jul 2017 00:00:00 +0200 Valsts notārs Uzņēmumu reģistrs / Funkciju izpildes departaments / Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa / Parakstu apliecināšanas un jaunu tiesību subjektu reģistrācijas sektors 24.07.2017 uz nenoteiktu laiku 15580 http://www.lvportals.lv/amatu-konkurss.php?id=15580 15580 Wed, 05 Jul 2017 00:00:00 +0200